Today is:
31 Marca 2023
Name day:
Balbiny, Kamila, Kornelii
Time:

Sposoby płatności

Archiwalne numery WNiG

  Zdjęcie okładki Treść Odnośnik
  March 2019r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Serwisowe badania zaczynów cementowych jako droga do poprawy efektywności uszczelniania otworów wiertniczych
  - Drilling and Well Completion Technology Developments for Tapping Supercritical Geothermal Resources
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - Konstrukcje otworów geotermalnych w Polsce
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - LOTOS i PGNiG: pierwsze komercyjne bunkrowanie statków w polskich portach morskich skroplonym gazem ziemnym LNG

  view
  February 2019r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Zmiany zużycia energii na ogrzewanie budynków w 2018 r. na tle wielolecia
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - Cementowanie otworów geotermalnych
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Poland Prize: PGNiG i Startup Hub Poland rozpoczęły akcelerację zagranicznych startupów
  - Tabor LOTOS Kolej wzbogaci się o pięć nowoczesnych lokomotyw firmy NEWAG
  - LOTOS ujednolica ofertę i wizerunek stacji
  - Kolejny tytuł „Orła Bezpieczeństwa” przyznany!

  view
  January 2019r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Przykłady udanych wdrożeń metody naprzemiennego zatłaczania wody i gazu do węglanowych złóż ropy
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - Europejskie wezwanie do zwiększonego wykorzystania energii geotermalnej
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Umowa na poszukiwanie ropy i gazu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
  - Ze Świnoujścia wyjechało już 4000 autocystern ze skroplonym gazem LNG
  - Kolejny rok mniejszego importu gazu z Rosji i większego importu LNG
  - Dekada składowania odpadów

  view
  December 2018r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Potencjał poszukiwawczy prowincji naftowych w Polsce
  - Analiza możliwości wykorzystania odpadowych tworzyw sztucznych w procesie produkcji płyt drogowych
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - DGK Niemiecki Kongres Geotermalny Essen 2018
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Gas Storage Poland wdrożyła i stosuje System Zarządzania Jakością, System Zarządzania Środowiskowego, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
  - Ćwiczenia ratowniczo-pożarnicze

  view
  November 2018r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Zmienność przestrzenna wybranych parametrów ziemskiego pola termicznego na obszarze polskich Karpat i zapadliska przedkarpackiego (streszczenie)
  - Analiza porównawcza stanu zasobów gazu ziemnego w złożach Zapadliska Przedkarpackiego i Niżu Polskiego
  - Dobór betonowych obciążników siodłowych na gazociągach
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - CHPM2030, czyli innowacyjny projekt łączący pozyskiwanie ciepła, energii oraz metali
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM

  view
  October 2018r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Przeliczanie charakterystyk metrologicznych gazomierzy miechowych wyznaczonych dla powietrza na odmierzany gaz
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - VI Ogólnopolski Kongres Geotermalny
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - PGNiG i Venture Global LNG ogłosiły podpisanie kontraktów na zakup 2 milionów ton rocznie skroplonego gazu ziemnego (LNG)
  - PGNiG Obrót Detaliczny wybuduje stację paliw CNG w Kielcach
  - Zapobieganie awariom przemysłowym w zakładzie dużego ryzyka sanockiego oddziału

  view
  September 2018r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Power to Gas – technologia magazynowania nadwyżek energii z Odnawialnych Źródeł Energii w postaci gazowej
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Rafineria w Gdańsku Grupy LOTOS S.A. jako obiekt infrastruktury krytycznej
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - Płytkie zasoby geotermalne – dobro powszechne – projekt GeoPLASMA-CE
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Od Zatonia 5 do głowicy przy kościele
  - PGNiG dostarczy gaz do Commercial Metals Company Poland

  view
  August 2018r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Możliwości rozwoju energetyki gazowej
   
  ANALIZY KOMENTARZE
  - Magazyny energii w erze odnawialnych źródeł energii – rozwiązania australijskie
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - Wykorzystanie rur kompozytowych w otworach geotermalnych
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - PERN rozpoczął przygotowania do budowy rurociągu z Boronowa do Trzebini
  - Bardzo dobre półrocze dla LOTOSU
  - LOTOS Petrobaltic ćwiczy na Bałtyku

  view
  July 2018r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Właściwości pęczniejące skał ilastych na przykładzie otworu P-1
  - Wpływ nanopudru grafenowego na właściwości technologiczne świeżych zaczynów uszczelniających
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - Energia geotermalna Niemiec
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Rekordowa akcja
  - Przewiert pod Kanałem Gliwickim
  - Jastrzębska Spółka Węglowa zwiększa efektywność produkcyjną dzięki systemowi ABB MineScape
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA

  view
  June 2018r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Ochrona obiektu infrastruktury krytycznej na przykładzie Grupy LOTOS S.A.
   
  ANALIZY KOMENTARZE
  - Geopolityczne oraz makroekonomiczne uwarunkowania wzrostu ceny paliw
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - Metoda udarowo-obrotowa z młotkiem wgłębnym, jako szansa na zmniejszenie kosztów głębokich otworów geotermalnych
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - PGNiG kupuje LNG w USA i buduje pozycję globalnego gracza
  - PGNiG i AGH rozwijają nową technologię wierceń

  view
  May 2018r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Przykłady zastosowania metody rentgenowskiej tomografii komputerowej (CT) rdzeni wiertniczych w analizie skał węglanowych
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - Pogoń za magmą
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Konkurs i konferencja w Bukowym Dworku
  - LOTOS Oil z nagrodami
  - LOTOS ze Srebrnym Listkiem Polityki wśród krajowych liderów CSR
  - Oficjalne podpisanie umowy na dofinansowanie prac projektowych dla Baltic Pipe

  view
  April 2018r.

  WYWIAD DLA WNiG
  - Gaz z własnych źródeł jest zawsze najtańszy
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - PGNiG i ORLEN Upstream kontynuują poszukiwanie gazu ziemnego w Wielkopolsce
  - Plany zagospodarowania złóż Ærfugl i Skogul w Norwegii zatwierdzone
  - Rozwija się rynek LNG nad Bałtykiem
  - PGNiG nie zwalnia tempa na Podkarpaciu
  - PGNiG dofinansuje wymianę pieców
  - Zawodowe formy kształcenia szansą na zatrudnienie
  - Powstał nowy ośrodek ABB AbilityTM Collaborative Operations dla klientów z branży wydobywczej

  view
  March 2018r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - System transportu gazu ziemnego w Polsce i Niemczech
  - Dopalanie gazu w odwiertach przy niskiej zawartości składników palnych podczas wykonywania testów produkcyjnych
  - XXIV Giełda Wynalazków
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - Zastosowanie otworów poszukiwawczych typu „slimhole” w wiertnictwie geotermalnym
   
  WIESCI Z POLSKICH FIRM
  - Liderzy Bezpieczeństwa wybrani
  - PERN i PKN ORLEN skutecznie realizują rządową politykę dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym

  view
  February 2018r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Zmiany w zużyciu energii na ogrzewanie budynków w wieloleciu względem 2017 r.
  - HARDBANDING
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - Potencjalne wykorzystanie zlikwidowanych otworów naftowych i gazowniczych w celu pozyskania energii geotermalnej
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - PERN skutecznie realizuje strategię. Jest już kontrakt na nowe zbiorniki w Gdańsku
  - Podkarpacie wciąż bogate w gaz ziemny. PGNiG ma kolejne odkrycie

  view
  January 2018r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Pobór próbek węglowodorowych płynów złożowych do badań właściwości fazowych – PVT
  - Co robią bakterie z grupy SRB w Podziemnym Magazynie Gazu?
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - Pierwsze dofinansowania dla projektów geotermalnych w Polsce
  - Włoski ENEL wycofuje się z projektu elektrowni geotermalnej w bawarskim Weilheim
  - Szansa na rozwój energii z niekonwencjonalnych zasobów geotermalnych w Meksyku
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM

  view
  December 2017r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Wiercenia geotermalne za wodami w stanie nadkrytycznym, jako szansa na zrewolucjonizowanie światowego rynku energii
  - Gaz ziemny w motoryzacji. W walce ze smogiem
   
  ANALIZY KOMENTARZE
  - Wykorzystanie systemów bezzałogowych w zabezpieczeniu obiektów IK odpowiedzialnych za dostawy surowców energetycznych w środowisku morskim
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów: nowoczesne rozwiązania w energetyce
  - Szkolenie ratowników w Chwarszczanach

  view
  November 2017r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Obliczenia wytrzymałościowe gazociągów wykonanych z polietylenu klasy 100
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Wpływ środków UE na inwestycje w branży gazowniczej
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - 400 mln zł na innowacje w gazownictwie
  - Obiecujące wyniki wydobycia metanu z pokładów węgla
  - PSG uhonorowane Polską Nagrodą Jakości
  - Polska Spółka Gazownictwa oficjalnie oddała do użytku nowy budynek Gazowni w Wałbrzychu

  view
  October 2017r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Zmiany w zużyciu energii na ogrzewanie budynków w Krakowie w sezonach grzewczych od 1996/97 do 2016/17 r.
  - Wyróżnienia dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego           
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Młodzi Innowacyjni dla PGNiG – III edycja rozstrzygnięta
  - PGNiG z nagrodą dla najlepszego raportu rocznego
  - PGNiG ma dostęp do ukraińskich magazynów gazu
  - Bezpieczeństwo i zdrowie – konkurs i konferencja w zielonogórskim Oddziale PGNiG SA

  view
  September 2017r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Dobór prędkości tłoczenia cieczy przemywającej w aspekcie poprawy oczyszczania przestrzeni pierścieniowej otworu wiertniczego
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - 10 lat PGNiG w Norwegii: coraz więcej koncesji i dobre wyniki finansowe
  - „Fire Dragon” w Sulisławiu
  - Więcej gazu do systemu!
  - Dzień Geologa w Zielonogórskim Oddziale
  - PSG oficjalnie otworzyła Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim
  - LOTOS przerobi ropę naftową z Kanady
   

  view
  August 2017r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Wspomaganie wydobycia ropy metodą naprzemiennego zatłaczania wody i gazu (WAG) Membranowy odzysk helu z gazu ziemnego
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Więcej błękitnego paliwa z wyeksploatowanych złóż dzięki mobilnym sprężarkom ABB          
  - PGNiG i LOTOS szukają ropy w Zachodniopomorskiem             
  - Odbiór techniczny na KRNiGZ Radoszyn
  - Górnicy naftowi wzięli udział w pierwszej akcji krwiodawczej na Terminalu LNG
  - Skarby Ziemi na pikniku naukowym

  view

  Pages