Today is:
25 Czerwca 2022
Name day:
Łucji, Witolda, Wilhelma
Time:

Sposoby płatności

Archiwalne numery WNiG

  Zdjęcie okładki Treść Odnośnik
  July 2018r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Właściwości pęczniejące skał ilastych na przykładzie otworu P-1
  - Wpływ nanopudru grafenowego na właściwości technologiczne świeżych zaczynów uszczelniających
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - Energia geotermalna Niemiec
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Rekordowa akcja
  - Przewiert pod Kanałem Gliwickim
  - Jastrzębska Spółka Węglowa zwiększa efektywność produkcyjną dzięki systemowi ABB MineScape
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA

  view
  June 2018r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Ochrona obiektu infrastruktury krytycznej na przykładzie Grupy LOTOS S.A.
   
  ANALIZY KOMENTARZE
  - Geopolityczne oraz makroekonomiczne uwarunkowania wzrostu ceny paliw
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - Metoda udarowo-obrotowa z młotkiem wgłębnym, jako szansa na zmniejszenie kosztów głębokich otworów geotermalnych
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - PGNiG kupuje LNG w USA i buduje pozycję globalnego gracza
  - PGNiG i AGH rozwijają nową technologię wierceń

  view
  May 2018r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Przykłady zastosowania metody rentgenowskiej tomografii komputerowej (CT) rdzeni wiertniczych w analizie skał węglanowych
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - Pogoń za magmą
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Konkurs i konferencja w Bukowym Dworku
  - LOTOS Oil z nagrodami
  - LOTOS ze Srebrnym Listkiem Polityki wśród krajowych liderów CSR
  - Oficjalne podpisanie umowy na dofinansowanie prac projektowych dla Baltic Pipe

  view
  April 2018r.

  WYWIAD DLA WNiG
  - Gaz z własnych źródeł jest zawsze najtańszy
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - PGNiG i ORLEN Upstream kontynuują poszukiwanie gazu ziemnego w Wielkopolsce
  - Plany zagospodarowania złóż Ærfugl i Skogul w Norwegii zatwierdzone
  - Rozwija się rynek LNG nad Bałtykiem
  - PGNiG nie zwalnia tempa na Podkarpaciu
  - PGNiG dofinansuje wymianę pieców
  - Zawodowe formy kształcenia szansą na zatrudnienie
  - Powstał nowy ośrodek ABB AbilityTM Collaborative Operations dla klientów z branży wydobywczej

  view
  March 2018r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - System transportu gazu ziemnego w Polsce i Niemczech
  - Dopalanie gazu w odwiertach przy niskiej zawartości składników palnych podczas wykonywania testów produkcyjnych
  - XXIV Giełda Wynalazków
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - Zastosowanie otworów poszukiwawczych typu „slimhole” w wiertnictwie geotermalnym
   
  WIESCI Z POLSKICH FIRM
  - Liderzy Bezpieczeństwa wybrani
  - PERN i PKN ORLEN skutecznie realizują rządową politykę dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym

  view
  February 2018r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Zmiany w zużyciu energii na ogrzewanie budynków w wieloleciu względem 2017 r.
  - HARDBANDING
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - Potencjalne wykorzystanie zlikwidowanych otworów naftowych i gazowniczych w celu pozyskania energii geotermalnej
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - PERN skutecznie realizuje strategię. Jest już kontrakt na nowe zbiorniki w Gdańsku
  - Podkarpacie wciąż bogate w gaz ziemny. PGNiG ma kolejne odkrycie

  view
  January 2018r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Pobór próbek węglowodorowych płynów złożowych do badań właściwości fazowych – PVT
  - Co robią bakterie z grupy SRB w Podziemnym Magazynie Gazu?
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - Pierwsze dofinansowania dla projektów geotermalnych w Polsce
  - Włoski ENEL wycofuje się z projektu elektrowni geotermalnej w bawarskim Weilheim
  - Szansa na rozwój energii z niekonwencjonalnych zasobów geotermalnych w Meksyku
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM

  view
  December 2017r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Wiercenia geotermalne za wodami w stanie nadkrytycznym, jako szansa na zrewolucjonizowanie światowego rynku energii
  - Gaz ziemny w motoryzacji. W walce ze smogiem
   
  ANALIZY KOMENTARZE
  - Wykorzystanie systemów bezzałogowych w zabezpieczeniu obiektów IK odpowiedzialnych za dostawy surowców energetycznych w środowisku morskim
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów: nowoczesne rozwiązania w energetyce
  - Szkolenie ratowników w Chwarszczanach

  view
  November 2017r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Obliczenia wytrzymałościowe gazociągów wykonanych z polietylenu klasy 100
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Wpływ środków UE na inwestycje w branży gazowniczej
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - 400 mln zł na innowacje w gazownictwie
  - Obiecujące wyniki wydobycia metanu z pokładów węgla
  - PSG uhonorowane Polską Nagrodą Jakości
  - Polska Spółka Gazownictwa oficjalnie oddała do użytku nowy budynek Gazowni w Wałbrzychu

  view
  October 2017r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Zmiany w zużyciu energii na ogrzewanie budynków w Krakowie w sezonach grzewczych od 1996/97 do 2016/17 r.
  - Wyróżnienia dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego           
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Młodzi Innowacyjni dla PGNiG – III edycja rozstrzygnięta
  - PGNiG z nagrodą dla najlepszego raportu rocznego
  - PGNiG ma dostęp do ukraińskich magazynów gazu
  - Bezpieczeństwo i zdrowie – konkurs i konferencja w zielonogórskim Oddziale PGNiG SA

  view
  September 2017r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Dobór prędkości tłoczenia cieczy przemywającej w aspekcie poprawy oczyszczania przestrzeni pierścieniowej otworu wiertniczego
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - 10 lat PGNiG w Norwegii: coraz więcej koncesji i dobre wyniki finansowe
  - „Fire Dragon” w Sulisławiu
  - Więcej gazu do systemu!
  - Dzień Geologa w Zielonogórskim Oddziale
  - PSG oficjalnie otworzyła Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim
  - LOTOS przerobi ropę naftową z Kanady
   

  view
  August 2017r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Wspomaganie wydobycia ropy metodą naprzemiennego zatłaczania wody i gazu (WAG) Membranowy odzysk helu z gazu ziemnego
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Więcej błękitnego paliwa z wyeksploatowanych złóż dzięki mobilnym sprężarkom ABB          
  - PGNiG i LOTOS szukają ropy w Zachodniopomorskiem             
  - Odbiór techniczny na KRNiGZ Radoszyn
  - Górnicy naftowi wzięli udział w pierwszej akcji krwiodawczej na Terminalu LNG
  - Skarby Ziemi na pikniku naukowym

  view
  July 2017r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Wykonywanie instalacji gazowych z miedzi
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - PGNiG otworzyło InnVento – pierwszy inkubator dla startupów w sektorze naftowo-gazowniczym
  - Otwarte drzwi Laboratorium
  - Ćwiczenia ratowników
  - LOTOS zwiększa dostępność paliw premium Dynamic
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
  - PGNiG ma nowy kontrakt z KGHM o wartości 4,8 mld zł

  view
  June 2017r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Zużycie energii na ogrzewanie budynków w sezonie grzewczym 2016/2017 r. w południowo-wschodniej Polsce
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Komentarz do artykułu: „Miasto Ploieşti – światowa stolica ropy naftowej”
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - InnVento – pierwszy inkubator dla startupów w sektorze naftowo-gazowniczym
  - PSG uruchomi w październiku 2017 roku Placówkę Gazowniczą w Sokołowie Podlaskim

  view
  May 2017r.

  NAUKA I TECHNIKA
  Analiza uwarunkowań rozwoju w Polsce LNG jako paliwa w sektorze transportu
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Nowe zagospodarowania na złożu gazu ziemnego Przeworsk
  - Rajd dla miłośników dwóch kółek – Krasna
  - Akcja krwiodawcza i odsłonięcie Bachusika Naftikusa w Zielonej Górze
  - Każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś hobby ma...
  - Jubileusz 20-lecia. OLPP Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
  - 3 mln m sześć. LNG dotarło do Polski

  view
  April 2017r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Własności rur polietylenowych stosowanych w gazownictwie. Zalety i wady
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Edukacyjnie w Zielonej Górze
  - Edukacja na największej kopalni
  - Terminal dla ropy i siarki
  - Kompetencje Laboratorium Oddziału w Zielonej Górze potwierdzone przez Polskie Centrum Akredytacji
  - Podłączono kolejne odwierty odwiercone na złożu gazu ziemnego Siedleczka
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA

  view
  March 2017r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Ciecze wiertnicze do różnych warunków geologiczno-złożowych opracowane w oparciu o badania laboratoryjne
  - Srebrny Inżynier 2016
   
  ANALIZY KOMENTARZE
  - Główne problemy branży paliwowej w Polsce
  - Dobry rok dla sektora!              
  - Rynek olejów smarowych
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - PGNiG legalizuje cysterny z LNG
  - Trwa budowa kopalni Radoszyn
  - Przedszkolaki wiedzą jak magazynować gaz
  - „Energia z Ziemi” w szkole im. Ignacego Łukasiewicza

  view
  February 2017r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Nowe spojrzenie na budowę geologiczną brzeżnej części Karpat i ich podłoża (SE Polska) w oparciu o interpretację profili sejsmicznych 2D
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Nowy dyrektor PGNiG SA Oddziału w Zielonej Górze
  - Prezes największego klubu krwiodawców w Lubuskiem odznaczony
  - O ropie na feriach
  - PGNiG rozpoczyna działalność handlową w Londynie
  - PGNiG w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Producentów Ropy Naftowej i Gazu (IOGP)
   

  view
  January 2017r.

  NAUIKA I TECHNIKA
  - Innowacyjne metody oznaczania warunków dysocjacji hydratów i depozycji stałej fazy parafinowej
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - 30 lat – od Jenińca do Zielina
  - Uszkodzony rurociąg
  - Ponad dwa tysiące litrów krwi
  - Ile guzików ma górniczy mundur?
  - Druga Kadencja Naukowej Grupy Doradczej przy PGNiG
  - Budowa zimą nie zwalnia tempa
  - ABB modernizuje magazyn gazu, który zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA

  view
  October - December 2016r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Wpływ parametrów charakteryzujących jakość gazu ziemnego na eksploatację reduktorów gazu
  - Perspektywy zagospodarowania metanu z pokładów węgla w świetle aktualnej polityki energetycznej Polski
  - Nagrody dla INIG-PIB na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS-2016
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Metan z pokładów węgla
  - PGNiG przystąpiło do Międzynarodowego Centrum Doskonałości w zakresie metanu z kopalń węgla pod patronatem ONZ

  view

  Pages