Today is:
04 Lutego 2023
Name day:
Andrzeja, Mariusza, Weroniki
Time:

Sposoby płatności

Archiwalne numery WNiG

  Zdjęcie okładki Treść Odnośnik
  January 2023r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Wyposażenie wgłębne głębokiego otworowego wymiennika ciepła do pozyskiwania ciepła Ziemi
  - Badania skuteczności środków pieniących do spieniania wód złożowych
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
  - Posiedzenie OPEC bez zmiany limitów wydobycia
  - Długoletnie kontrakty na dostawy LNG z Kataru
  - Interkonektor energetyczny Irlandia-Francja
  - Stan zasobów ropy i gazu na świecie
  - Nowy hub gazowy w Europie?
  - Kontynuacja BP Statistical Review of World Energy pod znakiem zapytania
  - Arktyka

  view
  November - December 2022r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Przestrzenna identyfikacja stref o lepszych parametrach zbiornikowych w utworach węglanowych
  - System analityczny do kontroli jakościowej biometanu – podejście zgodne z normą EN 16723:2017 a wymogi polskie
  -Smart Field – cyfryzacja jako narzędzie transformacji energetycznej w sektorze poszukiwań i wydobycia węglowodorów
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Rok Łukasiewicza w Zielonej Górze
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
  - Gaz norweski już w Baltic Pipe

  view
  October 2022r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Wyznaczanie stref kontrolowanych dla gazociągów wysokiego ciśnienia budowanych przed rokiem 2001
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - Wizyta studyjna w Islandii w ramach Projektu MF EOG „Budowanie zdolności kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie energii geotermalnej”
   
  VIII KONGRES ENERGETYCZNY DISE
  - VIII Kongres Energetyczny DISE. Jak pogodzić bezpieczeństwo energetyczne z transformacją i jaką siłę ma Energia Kobiet?

  view
  September 2022r.

  WYWIAD DLA WNiG
  - Rozmowa z dr. hab. inż. Mariuszem Łaciakiem, prof. AGH, Dziekanem Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej
   
  NAUKA I TECHNIKA
  - Przegląd dostępnych metod pomiarowych przepływu wodoru i mieszanin wodoru z gazem ziemnym
  - Systemy geotermalne CO2-EGS – projekt EnerGizerS
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - GAZ-SYSTEM zakończył budowę gazociągu Baltic Pipe
  - PKN ORLEN i PESA rozwijają współpracę na rzecz kolei wodorowej

  view
  August 2022r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Elektroliza na obszarach morskich
  - Cementowanie otworów przeznaczonych do geologicznej sekwestracji CO2
  - Nowoczesna metodyka wykrywania i pomiaru emisji metanu z dystrybucyjnej sieci gazowej w Polskiej Spółce Gazownictwa w kontekście konieczności ich redukcji w sektorze energetycznym UE
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Fuzja ORLEN – LOTOS sfinalizowana
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
  - Skąd sprowadzić gaz dla Unii?

  view
  July 2022r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Spektrometria ramanowska w pomiarach rozliczeniowych LNG
  - Nowoczesne rozwiązania gazowych promienników tarasowych             
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Niebieski pomostem między szarym i zielonym wodorem
  - Baltic Power zabezpieczył umowę na transport i instalację morskich turbin wiatrowych
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZEŚWIATA
  - Decyzje OPEC+ bez niespodzianek
  - Zagrożenie deficytem gazu w Europie
  - Rosja wstrzymuje eksport ropy z Kazachstanu

  view
  June 2022r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Badania wpływu frakcji gazowej zatłaczanej do rurociągu podmorskiego ropy naftowej na depozycję parafinowej fazy stałej
   
  13 POLSKI KONGRES NAFTOWCÓW I GAZOWNIKÓW
  - 13. Polski Kongres Naftowców i Gazowników – podsumowanie
  - Wystąpienie Pedro Mirasa – Prezydenta Światowej Rady Naftowej (WPC) na 13 Polskim Kongresie Naftowców i Gazowników
   
  ENERGIA GEOTERMALNA

  view
  April - May 2022r.

  Strategia Rządu RP w zakresie wielosektorowej transformacji energetycznej
   
  NAUKA I TECHNIKA
  - Wielofunkcyjny symulator procesu wiercenia
  - Obecne wykorzystanie i kierunki rozwoju energetyki geotermii na świecie
  - Innowacje technologiczne GEOFIZYKI TORUŃ S.A. wspierają zieloną transformację w sektorze multienergetycznym
  - Węzłowe problemy związane z realizacją projektów CCS
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Sektor naftowy wobec polityki ochrony klimatu
  - Ropa, gaz i geopolityka
   

  view
  March 2022r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Badania parametrów termicznych skał na potrzeby geotermii
  - Dotychczasowe doświadczenia w magazynowaniu wodoru w podziemnych strukturach geologicznych
  - Badania synergii pomiędzy magazynowaniem gazu ziemnego, a geologicznym magazynowaniem CO2 – projekt AGaStor
  - Zasadność i konsekwencje przyjęcia normy PN-EN 13067 do egzaminowania personelu zgrzewającego gazociągi polietylenowe. Aspekty techniczne i prawne
   
  ANALIZY KOMENTARZE

  view
  February 2022r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Projekty CCS – szansa dla przemysłu i emitentów w dobie transformacji energetycznej
  - Połączenia gwintowe rur okładzinowych i wydobywczych w aspekcie cech wytrzymałościowych i użytkowych wymaganych w przemyśle naftowym
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Tort dla Pana Łukasiewicza w Zielonej Górze
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
  - Ropa w 2021 r. była droższa niż w 2020
  - OPEC+ podtrzymuje ustalone wcześniej limity wydobycia

  view
  November - December 2021r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Modelowanie rozładunku skroplonego gazu ziemnego (LNG)
  - Wymagania techniczno-prawne dotyczące instalacji zasilanych gazem ziemnym
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Gaz ziemny paliwem przejściowym w procesie transformacji energetycznej w Polsce
  - Znaczenie gazu ziemnego dla konkurencyjności gospodarek Polski i Węgier – analiza porównawcza
  - COP26-postęp czy stagnacja?
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM

  view
  October 2021r.

  NAUKA i TECHNIKA
  - Zjawiska chemiczno-technologiczne zachodzące podczas wykonywania operacji zabiegu cementowania otworu w aspekcie wyznaczania obciążeń granicznych w procesie projektowania rur okładzinowych – część I
   
  VII KONGRES ENERGETYCZNY DISE
  - VII Kongres Energetyczny DISE. Sector coupling, czyli jak zintegrować polską energetykę?
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - PGNiG i Black Cat planują wspólny rozwój działalności na Półwyspie Arabskim
  - Z Gazusiem ekologicznie
   

  view
  September 2021r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Bezpieczeństwo energetyczne w aspekcie zapewnienia ciągłości dostaw gazu ziemnego i dywersyfikacji jego źródeł zaopatrzenia
   
  WYRÓŻNIENIE DLA WNIG
  - Wyróżnienie dla Wiadomości Naftowych i Gazowniczych
   
  WITRYNA WYDAWNICZA
  - Raport INiG-PIB „Rynek Polskiej Nafty i Gazu 2021.Wydanie specjalne: wodór”
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Zaczęło się w Rybakach…
  - PGNiG i ERU rozpoczynają wspólną działalność poszukiwawczo-wydobywczą na Ukrainie

  view
  July - August 2021r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Wpływ dodatku wodoru na parametry energetyczne mieszaniny gazów pobieranych z komory magazynowej w kawernie solnej w trakcie jej eksploatacji
  - Nowe projekty w obszarze transformacji energetycznej realizowane na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH w Krakowie
   
  GAZTERM 2021
  - GAZTERM 2021. Paliwa gazowe w procesie transformacji energetycznej Polski i regionu Trójmorza
   
  WYWIAD DLA WNiG
  - Wywiad WNiG z Dawidem Cyconiem prezesem zarządu ML System S.A.
   

  view
  June 2021r.

  NAUKA I TEHNIKA
  - Rozwój techniki i technologii podziemnego magazynowania ciepła za pośrednictwem otworowych wymienników ciepła realizowany na AGH w Krakowie
  - Godło „TERAZ POLSKA” dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - Pilotażowy projekt wykorzystania energii geotermalnej poprzez rekonstrukcję negatywnego otworu w Sękowej (woj. małopolskie)
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - LOTOS ma partnera do tworzenia farm wiatrowych na Bałtyku

  view
  May 2021r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Drobnoziarniste materiały wypełniające w technologii zaczynów cementowych
  - Wpływ jakości wody na efektywność procesu nawadniania złoża ropy naftowej
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - Stymulowanie zbiorników geotermalnych
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Historia wydobycia ropy na zachodzie ma 60 lat
  - PGNiG: z gazem ziemnym w drodze do neutralności klimatycznej
  - PGNiG z powodzeniem rewitalizuje złoża na Podkarpaciu

  view
  April 2021r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Oleje bazowe do wytwarzania środków smarowych
  - Niezawodny pomiar siarkowodoru w gazie ziemnym
  - Wykorzystanie systemu projektowania T-FlexCAD w procesach technologiczno-konstrukcyjnych Exalo Drilling S.A.
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - Przełomowy sukces w procesie poszukiwania głębokich zasobów geotermalnych w Nadrenii Północnej-Westfalii (Niemcy)
   
  ANALIZY KOMENTARZE

  view
  March 2021r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Wprowadzanie biogazu (biometanu)   do sieci gazowej – szanse i zagrożenia
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Stany Zjednoczone – nowy prezydent i nowe   zadania dla przemysłu naftowego
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - PGNiG załadowało już 300 cystern LNG w Kłajpedzie
  - Najwyższy w UE strażacki podnośnik rozpoczął służbę w Grupie LOTOS
  - PKN ORLEN i Northland Power rozpoczyna współpracę przy realizacji morskiej farmy wiatrowej

  view
  February 2021r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Zastosowanie sztucznej inteligencji w procesie klasyfikacji facji skał zbiornikowych w oparciu o dane geofizyki otworowej
  - Gazyfikacje wyspowe LNG w Małopolsce
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Zużycie energii na ogrzewanie budynków w 2020 r. w wybranych miastach Polski
   
  PROMUJEMY WIEDZĘ NAJLEPSZYCH
  - Kategoryzacja krzywych geofizycznych przy rozróżnianiu warstw litostratygraficznych z wykorzystaniem teorii chaosu – przykład złoża gazu ziemnego Pluto
   

  view
  January 2021r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Przeciwdziałanie i monitoring awarii rurociągów przesyłowych na kopalniach ropy naftowej i gazu ziemnego
  - Nowy trend techniczny w rozwoju parku urządzeń wiertniczych Exalo Drilling S.A.– zakup urządzenia Drillmec HH-220 FA-EU (RIG # 208)
  - Exalo Drilling S.A. – Nowe technologie w procesie regeneracji przewodu wiertniczego
  - Inwestycje w przyszłość, czyli rozwój parku maszynowego Spółki Exalo Drilling S.A.
   
  ENERGIA, GEOTERMALNA

  view

  Pages