Today is:
30 Listopada 2022
Name day:
Andrzeja, Maury, Ondraszka
Time:

Sposoby płatności

  October 2020r.

  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego – realny efekt finansowania energetyki z funduszy UE
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - Ponad 5 milionów funtów wsparcia dla nowatorskiego projektu wydobycia litu z wód geotermalnych dla brytyjskiej Cornish Lithium dzięki kampanii crowdfundingowej
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - LOTOS dobrze przygotowany na trudne warunki rynkowe
  - Nowy nalewak w rafinerii LOTOSU obsłuży 120 cystern na dobę
  - Solidne wyniki finansowe Grupy ORLEN wypracowane w ekstremalnie trudnym otoczeniu rynkowym
  - PKN ORLEN szuka nowych możliwości do rozwoju biznesu za granicą
  - Gazociąg Tworóg – Kędzierzyn gotowy do przesyłu gazu
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
  - Grupa Kapitałowa PGNiG kupi gaz ziemny od duńskiego Ørsted
  - GK PGNiG: umowa z Aker BP na zakup norweskiego gazu
  - PGNiG przystąpiło do Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru
  - PGNiG i ERU bliżej uruchomienia wydobycia węglowodorów na Ukrainie
  - Dania wydała zgodę na Nord Stream 2
  - Scenariusze popytu na ropę w latach 2020-2050
  - Ranking firm naftowych 2019
  - Czy nie będzie importu LNG z USA dla Ukrainy?
  - Cypr, Grecja i działania Turcji
  - Badania sejsmiczne 3-D na Morzu Barentsa
  - Sejsmika denna w środkowej części Morza Północnego
  - Zasilanie platform na morzu energią z lądu
  - Rozwój wierceń o wydłużonym zasięgu
  - Nowi partnerzy LOTOSU w obszarze wodoru
  - PKN ORLEN planuje emisję obligacji zrównoważonego rozwoju
  - Agencja mediowa PKN ORLEN i PZU ma nowego prezesa
  - GAZ-SYSTEM S.A. oraz POLSKIE LNG S.A. podpisały porozumienie w sprawie planu połączenia spółek
  - PERN wdrożył Zintegrowany System Zarządzania dla 5 norm ISO
   
  WSPOMNIENIE
  - Odszedł Stanisław Stasiak
  - Wojciech Machowski
   
  BIULETYN INFORMACYJNY
  - Kalendarium
  - Jubileusze urodzinowe Koleżanek i Kolegów
  - Posiedzenie Zarządu Głównego SITPNiG
  - Wyjazdowe Posiedzenie Władz Oddziału SITPNiG w Gdańsku
   
  KONFERENCJE, SYMPOZJA, TARGI
  - Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 202
  - VI Kongres Energetyczny DISE wektorem Europejskiego Zielonego Ładu w Polsce
  - V Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”
  - Podsumowanie Forum Inżynierów Przyszłości
  - Podsumowanie XXIII Konferencji GAZTERM 2020
   
  WITRYNA WYDAWNICZA
  - Raport INiG – PIB „Rynek Polskiej Nafty i Gazu 2020”