Today is:
01 Sierpnia 2021
Name day:
Jarosława, Justyny, Nadziei
Time:

Sposoby płatności

  January 2020r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Analiza zmienności litologicznej i facjalnej kompleksów skalnych w oparciu o interpretację sejsmiczną
  - Algorytm wyznaczania czasu napełniania oraz opróżniania gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia
  - Wykaz norm opracowanych przez Komitety Techniczne działające przy Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym
   
  PROMUJEMY WIEDZĘ NAJLEPSZYCH
  - Metodyka oznaczania węglowodorów ciężkich C5+ z wykorzystaniem spektroskopii Ramana
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - Potencjalne wykorzystanie morskich zasobów geotermalnych
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - O jakości w łańcuchu dostaw transportowanego LNG
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - PGNiG: priorytetem bezpieczeństwo energetyczne i wzrost wartości Spółki
  - PGNiG Technologie S.A. uruchomiło instalację osuszania gazu
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
  - Nowy Zarząd PGNiG SA
  - Trzy nowe koncesje dla PGNiG w Norwegii
  - Co przyniesie rok 2020?
  - Mniejsze wahania cen ropy w 2019 r.
  - ExxonMobil wycofuje się z Rumunii
  - Wiercenia na świecie prawie bez zmian
  - Na horyzoncie wiercenia autonomiczne
  - Apache i Total odnoszą sukcesy w Surinamie
  - Więcej ropy z Zatoki Perskiej w portfolio PKN ORLEN
  - PKN ORLEN rozpoczyna projektowanie morskiej farmy wiatrowej
  - LOTOS Norge z 2 nowymi koncesjami w Norwegii
  - Gazownicy przyjęli Kodeks Dobrych Praktyk
   
  WSPOMNIENIE
  - Wspomnienie o koledze dr. inż. Zygmuncie Śliwińskim
   
  DLA ZACHOWANIA PAMIĘCI
  - 25 rocznica śmierci doc. dr. inż. Stanisława Karlica
   
  BIULETYN INFORMACYJNY
  - Kalendarium
  - Jubileusze urodzinowe koleżanek i kolegów
  - Spotkanie noworoczne Oddziału SITPNiG w Krakowie
   
  NASZE STOWARZYSZENIE
  - Uroczyste Posiedzenie Władz Oddziału SITPNiG w Gdańsku
  - Z górnikami do górników. Członkowie Kół SITPNiG i PZITS w Tarnowie w Kopalni Soli w Bochni
   
  KONFERENCJE, SYMPOZJA, TARGI
  Konferencja Naukowo-Techniczna FORGAZ 2020, Techniki i technologie dla gazownictwa – pomiary, badania, eksploatacja