Today is:
31 Marca 2023
Name day:
Balbiny, Kamila, Kornelii
Time:

Sposoby płatności

Archiwalne numery WNiG

  Zdjęcie okładki Treść Odnośnik
  July 2017r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Wykonywanie instalacji gazowych z miedzi
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - PGNiG otworzyło InnVento – pierwszy inkubator dla startupów w sektorze naftowo-gazowniczym
  - Otwarte drzwi Laboratorium
  - Ćwiczenia ratowników
  - LOTOS zwiększa dostępność paliw premium Dynamic
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
  - PGNiG ma nowy kontrakt z KGHM o wartości 4,8 mld zł

  view
  June 2017r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Zużycie energii na ogrzewanie budynków w sezonie grzewczym 2016/2017 r. w południowo-wschodniej Polsce
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Komentarz do artykułu: „Miasto Ploieşti – światowa stolica ropy naftowej”
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - InnVento – pierwszy inkubator dla startupów w sektorze naftowo-gazowniczym
  - PSG uruchomi w październiku 2017 roku Placówkę Gazowniczą w Sokołowie Podlaskim

  view
  May 2017r.

  NAUKA I TECHNIKA
  Analiza uwarunkowań rozwoju w Polsce LNG jako paliwa w sektorze transportu
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Nowe zagospodarowania na złożu gazu ziemnego Przeworsk
  - Rajd dla miłośników dwóch kółek – Krasna
  - Akcja krwiodawcza i odsłonięcie Bachusika Naftikusa w Zielonej Górze
  - Każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś hobby ma...
  - Jubileusz 20-lecia. OLPP Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego
  - 3 mln m sześć. LNG dotarło do Polski

  view
  April 2017r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Własności rur polietylenowych stosowanych w gazownictwie. Zalety i wady
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Edukacyjnie w Zielonej Górze
  - Edukacja na największej kopalni
  - Terminal dla ropy i siarki
  - Kompetencje Laboratorium Oddziału w Zielonej Górze potwierdzone przez Polskie Centrum Akredytacji
  - Podłączono kolejne odwierty odwiercone na złożu gazu ziemnego Siedleczka
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA

  view
  March 2017r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Ciecze wiertnicze do różnych warunków geologiczno-złożowych opracowane w oparciu o badania laboratoryjne
  - Srebrny Inżynier 2016
   
  ANALIZY KOMENTARZE
  - Główne problemy branży paliwowej w Polsce
  - Dobry rok dla sektora!              
  - Rynek olejów smarowych
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - PGNiG legalizuje cysterny z LNG
  - Trwa budowa kopalni Radoszyn
  - Przedszkolaki wiedzą jak magazynować gaz
  - „Energia z Ziemi” w szkole im. Ignacego Łukasiewicza

  view
  February 2017r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Nowe spojrzenie na budowę geologiczną brzeżnej części Karpat i ich podłoża (SE Polska) w oparciu o interpretację profili sejsmicznych 2D
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Nowy dyrektor PGNiG SA Oddziału w Zielonej Górze
  - Prezes największego klubu krwiodawców w Lubuskiem odznaczony
  - O ropie na feriach
  - PGNiG rozpoczyna działalność handlową w Londynie
  - PGNiG w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Producentów Ropy Naftowej i Gazu (IOGP)
   

  view
  January 2017r.

  NAUIKA I TECHNIKA
  - Innowacyjne metody oznaczania warunków dysocjacji hydratów i depozycji stałej fazy parafinowej
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - 30 lat – od Jenińca do Zielina
  - Uszkodzony rurociąg
  - Ponad dwa tysiące litrów krwi
  - Ile guzików ma górniczy mundur?
  - Druga Kadencja Naukowej Grupy Doradczej przy PGNiG
  - Budowa zimą nie zwalnia tempa
  - ABB modernizuje magazyn gazu, który zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA

  view
  October - December 2016r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Wpływ parametrów charakteryzujących jakość gazu ziemnego na eksploatację reduktorów gazu
  - Perspektywy zagospodarowania metanu z pokładów węgla w świetle aktualnej polityki energetycznej Polski
  - Nagrody dla INIG-PIB na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS-2016
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Metan z pokładów węgla
  - PGNiG przystąpiło do Międzynarodowego Centrum Doskonałości w zakresie metanu z kopalń węgla pod patronatem ONZ

  view
  July - August - September 2016r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Układy zabezpieczające punkty wyjścia z polskiego systemu przesyłowego przed nadmiernym wzrostem przepływu paliwa gazowego
  - O potrzebie ochrony karpackich złóż ropy naftowej
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Węgiel kamienny to surowiec mineralny o perspektywicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki
  - Wywiad z Mateuszem Gramzą, Prezesem Zarządu, Dyrektorem Generalnym Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
  - O procesie zgazowania węgla słów kilka...
  - Ropa i prąd z Połęcka

  view
  May - June 2016r.

  NAUKA i TECHNIKA
  - Emulsje asfaltowe modyfikowane nanostrukturami z polimerów odpadowych innowacją w drogownictwie i szansą dla środowiska naturalnego
  - Środki strzałowe i sprzęt strzałowy jako istotny element optymalizacji produkcji i pozyskiwania danych w górnictwie naftowym w Polsce
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Karlino – 35 latek
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
  - Niższe ceny dla klientów hurtowych PGNiG SA
  - Niewielki wzrost wydobycia gazu na świecie w 2015 r.

  view
  March - April 2016r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Zapotrzebowanie ciepła na cele technologiczne na stacjach redukcyjnych W/C zasilanych gazem ziemnym grupy E oraz podgrupy Lw i Ls
  - Charakterystyka dojrzałości warstw menilitowych w wybranych otworach – wstępne wyniki
  - 23 Krajowa Wystawa – Giełda Wynalazków
  - Świadectwo Uznania Laboratorium
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Symulacja procesów eksploatacji złóż
  - Raport FOB w Zielonej Górze
  - Rybaki – wielka ropa 55 lat temu
  - Geofizyka Kraków ponownie w Afryce Północnej

  view
  February 2016r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Szacowanie ryzyka inwestycyjnego udostępniania złóż gazu w formacjach mułowcowych
  - Projektowanie i budowa elastycznych gazowychsieci przesyłowych wysokiego ciśnienia
  - Kryteria doboru złoża do zatłaczania gazu kwaśnego lub sekwestracji ditlenku węgla
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Pomagamy
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z RAJU I ZE ŚWIATA
  - Rada Nadzorcza powołała nowy Zarząd PGNiG SA
  - PGNiG potwierdziło odkrycie złoża gazowego w Zachodniopomorskiem

  view
  January 2016r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Oznaczanie składu frakcyjnego ropy naftowej metodą TBP z wirującą wstęgą
  - Przestrzeń porowa piaskowców karbońskich z profilu odwiertu Paproć-29 w świetle badańporozymetrii rtęciowej
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Odsalamy ropę z BMB
  - Połęcko w budowie
  - Karmin z FX Energy
  - Ratownicy życia
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
  - Limity OPEC bez zmian
  - Eksport ropy z USA rozpoczęty
  - Holandia importerem gazu ziemnego

  view
  December 2015r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Zagadnienia zrównoważonego rozwoju w energetyce
  - Oddziaływanie cieczy szczelinujących na ośrodek geologiczny formacji łupkowych
  - Złoty Laur Innowacyjności 2015 dla EuRoPol GAZ s.a.
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Rynek Gazu ziemnego w Królestwie Hiszpanii
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Dzień górnika w winnym grodzie
  - Górnik w przedszkolu i szkole po raz szósty
  - Pierwsza dekada segmentu upstream w PKN ORLEN za nami

  view
  November 2015r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Zapobieganie niekontrolowanym wypływom gazu z otworów wiertniczych na etapie projektowania zaczynów cementowych
  - Analiza wpływu wybranych nanomateriałów na właściwości płuczek wiertniczych
  - Wyróżnienia dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Ćwiczenia na Odazotowni Grodzisk
  - Oddział w Zielonej Górze to Bezpieczny Oddział
  - Drużyna PGNiG SA wzięła udział w I Mistrzostwach Udzielania Pierwszej Pomocy dla branży gazowniczej i naftowej

  view
  October 2015r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Zastosowanie metody Magnetycznej Pamięci Metalu do kontroli gazociągów wysokiego ciśnienia
  - Wyznaczenie parametru kruchości łupków dolnego paleozoiku basenu bałtyckiego na podstawie danych otworowych
  - Innowacje informatyczne w Instytucie Nafty i Gazu - Państwowym Instytucie Badawczym – najnowsze technologie dla górnictwa naftowego
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - ORLEN Upstream „wraca” do kolebki przemysłu naftowego
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA

  view
  September 2015r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Awarie gazociągów przesyłowych. Badania gazociągów. Działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji sieci przesyłowej
  - Klasyfikacja płynów złożowych z polskich formacji łupkowych
  - Karbokataliza krzemianu sodu – alternatywna proekologiczna metoda modyfikacji wodoprzepuszczalności warstw wodonośnych
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Zakończono negocjacje z wykonawcą terminalu LNG
  - Podpisano umowę zakupu skroplonego gazu ziemnego na schłodzenie i rozruch terminalu LNG w Świnoujściu

  view
  August 2015r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Awarie gazociągów przesyłowych w aspekcie elastyczności (kruchości) wzdłużnej przewodów gazowych
  - Minimalizacja możliwości wystąpienia migracji gazu w rejonie przedgórza Karpat
  - Powłoki izolacyjne stosowane w ochronie przeciwkorozyjnej gazociągów
  - Instytut na krośnieńskim rynku
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Milionowa tona ropy z Wierzbna
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
  - PGNiG angażuje się w poszukiwania ropy i gazu w Niemczech

  view
  July 2015r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji napowierzchniowej i uzbrojenia wgłębnego odwiertów przeznaczonych do zatłaczania cieczy odpadowych i wody złożowej
  - Interpretacja budowy geologicznej złoża ropy naftowej Łodyna na podstawie danych magnetotellurycznych oraz powierzchniowych danych geologicznych
  - Membrany do odzysku helu
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Global Petroleum Show z udziałem ORLEN Upstream Canada
  - 31st IAS Meeting of Sedimentology
  - Ćwiczenia na Barnówku
   

  view
  June 2015r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Przepływy gazu w zacementowanej przestrzeni pierścieniowej otworu wiertniczego. Przyczyny, konsekwencje i metody zapobiegania
  - Optymalizacja techniki dozowania próbki gazu do przenośnego analizatora lotnych substancji organicznych MicroFID
  - Modelowanie i symulacje złożowe – nowoczesne metody badawcze stosowane w INIG-PIB dla potrzeb górnictwa naftowego
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Ratownicy życia
  - PGNiG w plenerze
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z POLSKICH FIRM

  view

  Pages