Today is:
31 Marca 2023
Name day:
Balbiny, Kamila, Kornelii
Time:

Sposoby płatności

  July 2018r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Właściwości pęczniejące skał ilastych na przykładzie otworu P-1
  - Wpływ nanopudru grafenowego na właściwości technologiczne świeżych zaczynów uszczelniających
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - Energia geotermalna Niemiec
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Rekordowa akcja
  - Przewiert pod Kanałem Gliwickim
  - Jastrzębska Spółka Węglowa zwiększa efektywność produkcyjną dzięki systemowi ABB MineScape
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
  - British Petroleum ocenia transformację w zużyciu energii w 2017 r.
  - Dostawa gazu z Szach Deniz II przez Południowy Korytarz Gazowy
  - Total wycofuje się z projektu South Pars 11
  - Iran grozi blokadą cieśniny Ormuz
  - Zgoda na szczelinowanie hydrauliczne w W. Brytanii
  - Bank Światowy monitoruje spalanie gazu w pochodniach
  - PKN ORLEN rozwija Zakład w Jedliczu
  - Specjalistyczny asfalt z PKN ORLEN na lotnisku w Pradze
  - Skonsolidowane wyniki finansowe PKN ORLEN w II kwartale 2018
  - Modelowa marża rafineryjna w czerwcu 2018
  - PERN wciąż wydaje rekordowe ilości paliwa
   
  BIULETYN INFORMACYJNY
  - Kalendarium
  - Jubileusze urodzinowe Koleżanek i Kolegów
  - Narada w Bóbrce
  - IX posiedzenie Zarządu Głównego
   
  NASZE STOWARZYSZENIE
  - Seminarium – Instalacje satelitarne i transport lądowy skroplonego gazu ziemnego
  - Wyjazd naukowo-techniczny Oddziału SITPNiG w Krakowie
  - Gazownik po służbie w Marynarce Wojennej, odkrywa tajemnice okrętów wojennych – wyjazdowe seminarium techniczno-turystyczne koła Kielce
  - Gazownicy z Gdańska z wizytą w Lublinie
  - Wycieczka do Skandynawii
   
  KONFERENCJE, SYMPOZJA, TARGI
  - Warsztaty Geologiczne Karpat Wschodnich
   
  KULTURA, KULTURA
  - Maki i kąkole w Salonie Wystaw
  - Otwarcie wystawy „Krakowscy Inżynierowie Okresu Wyzwolenia”