Dzisiaj jest:
15 Lipca 2024
Imieniny:
Henryka, Igi, Włodzimierza
Godzina:

Kontakt

ul. Biecka 9B
38-300 Gorlice
Małopolska Polska

tel. 0-18 3526484
redakcja

 

Sposoby płatności

  Publikuj u nas

  Informacja dla autorów publikujących w Wiadomościach Naftowych i Gazowniczych

  Wszystkie dostarczane materiały przeznaczone do druku powinny być w formie elektronicznej, przesłane na adres Redakcji na CD, wraz z wydrukiem. Materiały do 2O MB mogą być przesyłane za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja.wnig@interia.pl, redakcja@wnig.pl,  jednakże autor musi dostarczyć dodatkowo wydruk. Każdy autor wraz z tekstem, który jest jego autorstwa, przesyła swoje zdjęcie. Tekst powinien zawierać krótki tytuł oddający prezentowaną treść oraz streszczenie w języku polskim i angielskim. Pod nim imię (a) nazwisko(a) autora (ów), adres, e-mail. Tekst nie powinien przekraczać 10 stron A-4 wraz z grafiką i spisem cytowanych w tekście pozycji literatury. Zaleca się stosowanie czcionki Times New Roman 12 pt i podwójny odstęp między wierszami. Wszystkie przeznaczone do zamieszczania w tekście rysunki, zdjęcia, itp. powinny być cytowane jako figury. Figury numerowane w osobnych plikach (wykonane w Corel Draw 7-13 lub jako JPG lub TIFF 300 DPI) z zaznaczeniem w tekście miejsc ich umieszczenia. Podpisy pod figurami na końcu tekstu. Spis literatury powinien zawierać imię i nazwisko autora, rok publikacji, tytuł, wydawcę i strony. 

  WNiG znajdują się w bazie czasopism naukowych: http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=7558 

  Każdy artykuł przeznaczony do publikacji podlega ocenie z dwóch recenzentów wg. następujących kryteriów: Arkusz oceny artykułu przeznaczonego do publikacji
   

  Dodatkowo wraz z przysłownym materiałem przeznaczonym do publikacji Autorzy winni ujawnić wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt. Autorzy przesyłają również informację o wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów  w realizację prezentowanego zagadnienia.
   
  Powyższe informacje pozostają wyłącznie do informacji Redakcji i mają na celu przeciwdziałaniu  „ghostwriting”, „guest authorship” a wiec nierzetelności naukowej.
   
  Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
  Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
   
  Redakcja informuje, ze wszelkie wykryte przypadki i przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).
   

  Wróć