Dzisiaj jest:
28 Lutego 2024
Imieniny:
Ludomira, Makarego, Wiliany
Godzina:

Sposoby płatności

Archiwalne numery WNiG

  Zdjęcie okładki Treść Odnośnik
  Maj 2011

   
  NAUKA I TECHNIKA
  - Otwory rozgałęzione w eksploatacji złóż gazu o niskiej przepuszczalności.
  -  Znaczenie inteligentnego opomiarowania dla sieci przesyłowych.
  -  XXIV Konkurs Geologiczny – Krosno.
   
  ANALIZY I KOMENTARZE
  - Ropa naftowa i gaz ziemny w polityce Stanów Zjednoczonych. 
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Archimedes 2011 – medale dla Instytutu
  - Medale i wyróżnienia dla INiG w Genewie
  - Wierzchowice w rozbudowie
  - Od Rybaków do LMG

  pokaż
  Kwiecien 2011

  NAUKA I TECHNIKA
  - Komplikacje wiertnicze podczas rdzeniowania oraz metody wpływające na zwiększenie uzysku rdzenia na przykładzie wierceń na obszarze koncesyjnym KGHM Polska Miedź S.A.
  - Mikrosejsmiczny monitoring szczelin przybliża perspektywę wydobycia gazu łupkowego
  - Gaz ziemny w elektroenergetyce – historia zatoczyła koło
   

  ANALIZY KOMENTARZE
  - Prawo gazowe: mit czy rzeczywistość?
  - Przemysł i handel naftowy w roku 2010
   

  pokaż
  Marzec 2011

  NAUKA I TECHNIKA
  - Badania petrofizyczne dla złóż niekonwencjonalnych
  - Stanowisko do badania pracy kotłów gazowych z otwartą komorą spalania w warunkach występowania półspalania metanu
   

  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Potencjał rozwoju energetyki gazowej w świetle najnowszych inicjatyw UE
  - O gazie łupkowym z głównym geologiem kraju – geologicznie i politycznie
   

  pokaż
  Luty 2011

  NAUKA I TECHNIKA
  - Sprężarki garażowe alternatywą dla rozwoju transportu samochodowego zasilanego CNG
  - Nowoczesny sprzęt do kontroli i utrzymania pionowości osi otworu stosowany przez PNiG Jasło w Karpatach
   

  LISTY DO REDAKCJI
  - Listy do redakcji – Jan Wyderka
   

  pokaż
  Styczeń 2011

  NAUKA I TECHNIKA
  - Dywersyfikacja dostaw gazu do Polski a wymienność paliw – wymagania prawne odnośnie jakości gazów rozprowadzanych w kraju oraz możliwe kierunki dywersyfikacji
   

  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Przeciwpożarowe zaopatrzenia w wodę stacji gazowych zgodnie z rozporządzeniem MSWiA (Dz.U.09.124.1030)
  - Perspektywy dla wydobycia gazu łupkowego w Polsce Koncesje wydane – czyli mleko rozlane?
   

  pokaż
  Grudzień 2010

  NAUKA I TECHNIKA
  - Nowoczesne technologie w inżynierii gazowniczej – w magazynowaniu, przesyle, dystrybucji oraz użytkowaniu paliw gazowych
  - Zaczadzenia od kotłów gazowych
  - Nowe procedury PKN w działalności normalizacyjnej
   

  ANALIZY KOMENTARZE
  - Sektor naftowy w Rumunii
   

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Rozbudowa Podziemnego Magazynu Gazu Strachocina
  - Pracować bezpiecznie
   

  pokaż
  Listopad 2010

  NAUKA I TECHNIKA
  - Projektowanie zabiegów cementowania
  - Sprzęt cementacyjny wczoraj i dziś 
  - Zakład Metrologii Przepływów (GM)
   

  ANALIZY KOMENTARZE
  - Problem gazu w stosunkach ukraińsko-rosyjskich
   

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - PMG Bonikowo już uruchomione
   

  pokaż
  Pażdziernik 2010

  NAUKA I TECHNIKA
  - Możliwości obrazowania wgłębnych struktur w ośrodku geologicznym w Zakładzie Sejsmiki Instytutu Nafty i Gazu
  - Strefy kontrolowane gazociągu wybudowanego technologią wiercenia kierunkowego pod terenem leśnym
   

  pokaż
  Wrzesień 2010

  NAUKA I TECHNIKA
  - Technologie w kropli paliwa
  - Nowa technologia budowy przyłączy gazowych z polietylenu bez podłoża piaskowego
  - Zakład Nawaniania Paliw Gazowych INiG
   

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Gigantyczna operacja
  - Europejskie Dni Dziedzictwa w Muzeum Gazownictwa
   

  pokaż
  Wrzesień 2008

  • Pirobituminy w węglanowych utworach dolomitu głównego: geneza i wpływ na parametry zbiornikowe złoża
  • O mostach, oficerach, uczennicach i barwach, czyli słynne zadania z kombinatoryki- II część
  • Pilska NAFTA-parametry wiercenia na biurku menadżera

  ANALIZY , KOMENTARZE
  • Bezpieczeństwo energetyczne Polski- próba analizy
  • Czy kobieta może zarządzać z powodzeniem naftowym biznesem?

  pokaż
  Sierpień 2010

  NAUKA I TECHNIKA
  - Remont głowicy termalnej odwiertu Bańska PGP-1 w Bańskiej Niżnej

  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Ropa i gaz a sytuacja polityczno-ekonomiczna Federacji Rosyjskiej
   

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Czas innowacji - Wywiad z Januszem Walciszewskim – prezesem Zakładu Urządzeń Naftowych Naftomet Sp. z o.o.
  - Niechaj ożyją wspomnienia – 90 lat historii i tradycji Zakładu Urządzeń Naftowych NAFTOMET Sp. z o.o.
  - NAFTA inwestuje w nowoczesność i ekologię
   

  pokaż
  Lipiec 2010

  NAUKA I TECHNIKA
  - Niekonwencjonalne złoża gazu – ryzyko, niepewność, intuicja czy udokumentowana teoria, poprawnie uwarunkowane równania i potwierdzenie zdarzeniami z praktyki

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - „Partner Przyjazny Edukacji”
  - Zgłoś NPG!
  - Koleżanki i Koledzy z GK PGNiG S.A.
  - PGNiG SA przeprowadza drugi zabieg szczelinowania na złożu gazu niekonwencjonalnego

  pokaż
  Czerwiec 2010

  NAUKA I TECHNIKA
  - Odazotownia Grodzisk – proces technologiczny  i doświadczenia eksploatacyjne
  - Zakład Normalizacji w zmieniających się strukturach normalizacyjnych
   

  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Białoruski sektor naftowy i gazowy
   

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Strategiczne projekty inwestycyjne GAZ-SYSTEM S.A.
  - Pilska NAFTA Diamentem Forbes’a
  - SHALE GAS: NAFTA Piła wierci dla Lane Energy/Conoco Phillips
  - Mazowiecka Spółka Gazownictwa przyjazna pracownikom…
   

  pokaż
  Maj 2010

  NAUKA I TECHNIKA
  • Kryteria doboru rur okładzinowych i wydobywczych jako funkcje wytrzymałości i wytężenia materiału oraz rodzaju i typu połączenia gwintowego – RURY HC
  • „High Collapse”
  • „Easyrig” monitorowanie i rejestracja parametrów wiertniczych – system wspomagania decyzji 
  • Gazowe ogniwa paliwowe do użytku domowego
   

  ANALIZY KOMENTARZE
  • Grupa LOTOS
   

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  • Nowy kontrakt PNiG Jasło w Libii
   

  pokaż
  Kwiecień 2010

  NAUKA I TECHNIKA
  - Kryteria doboru rur okładzinowych i wydobywczych jako funkcje wytrzymałości i wytężenia materiału oraz rodzaju i typu połączenia gwintowego
  - Zastosowanie metod mikroskopowych w modelowaniu złóż szczelinowych
  - Likwidacja dołów urobkowych w aspekcie środowiskowym
   

  ANALIZY KOMENTARZE
  - Bezpieczeństwo gazowe Polski
  - Przemysł i handel naftowy w roku 2009
  - Polski rynek paliw nie odczuł spowolnienia gospodarczego
  - Ile biopaliw na rynku paliw
   

  pokaż
  Marzec 2010

  NAUKA I TECHNIKA
  - Zagadnienia wytrzymałości i wytężenia materiału przy projektowaniu kolumny rur okładzinowych w odniesieniu do zjawisk zachowania się górotworu w trakcie wiercenia i po odwierceniu otworu
  - Zastosowanie analogowych profilowań geofizycznych do identyfikacji poziomów nasyconych gazem w sylurskich łupkach Platformy Wschodnioeuropejskiej
  - Pneumatyczna próba szczelności rurociągów – nowe możliwości aparatury pomiarowej
   

  pokaż
  Luty 2010

  NAUKA I TECHNIKA
  • Pulsujący przepływ gazu w instalacjach sprężarek- symulacje zagadnienia w ujęciu 1D
  • Teoretyczne podstawy procesu nawadniania złóż ropy naftowej z zastosowaniem polimerów
  • Poszukiwania złóż gazu ziemnego w łupkach (shale gas) w Polsce
  • Naprawa gazociągu wysokiego cisnienia DN200 relacji Szczutków-Zamośc systemem Res-Q Tm Wrap T.D Williamson
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  • Społecznie odpowiedzialni
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA

  pokaż
  Styczeń 2010

  NAUKA I TECHNIKA
  • Zagadnienia ochrony środowiska związane z wierceniami geotermalnymi
  • Strefy zagrożenia wybuchem
   

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  • PMG Daszewo- pierwszy taki magazyn
  • Magazyn dla Ls
  • Przechować Lw
  • Nowe życie kopalni Kaleje
  • Najwydajniejszy odwiert na zachodzie
  • Barbórka Centralna GK PGNiG  Piła 2009
  • Platynowy Liść Medialny dla Pilskiej Nafty
   

  pokaż
  Grudzień 2009

  NAUKA I TECHNIKA
  • Możliwości zastosowania rur polietylenowych PE100, PVC100 oraz PVC-u 125 do orurowania głębokich otworów wiertniczych-studziennych, hydrogeologicznych, geologiczno-poszukiwawczych oraz innego przeznaczenia
  • Zakład Technologii Wiercenia
  • Nowoczesne technologie wiercenia otworu Toruń TG - 1
   

  ANALIZY, KOMENTARZE
  • Stanowisko Komitetu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w sprawie zagrożenia globalnym ociepleniem
   

  pokaż
  Listopad 2009

  NAUKA I TECHNIKA
  • Nowoczesne techniki zapewniające dostawę gazu  na czas prac remontowych sieci gazowych
  • 43 lata działalności Punktu Legalizacji Gazomierzy Rotorowych w Zakładzie Gazowniczym w Jaśle
  • Weryfikacja technologii środowiskowych szansą dla technologii stosowanych w przemyśle gazowniczym
  • Metaliczne (galwaniczne) połączenia rur ochronnych z rurami gazowymi przewodowymi
   
  ANALIZY KOMENTARZE
  • Perspektywy i szanse rozwoju gazownictwa na terenie Zakładu Gazowniczego i Gazowni Jasielskiej

  pokaż

  Strony