Dzisiaj jest:
04 Lutego 2023
Imieniny:
Andrzeja, Mariusza, Weroniki
Godzina:

Sposoby płatności

Archiwalne numery WNiG

  Zdjęcie okładki Treść Odnośnik
  Czerwiec 2010

  NAUKA I TECHNIKA
  - Odazotownia Grodzisk – proces technologiczny  i doświadczenia eksploatacyjne
  - Zakład Normalizacji w zmieniających się strukturach normalizacyjnych
   

  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Białoruski sektor naftowy i gazowy
   

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Strategiczne projekty inwestycyjne GAZ-SYSTEM S.A.
  - Pilska NAFTA Diamentem Forbes’a
  - SHALE GAS: NAFTA Piła wierci dla Lane Energy/Conoco Phillips
  - Mazowiecka Spółka Gazownictwa przyjazna pracownikom…
   

  pokaż
  Maj 2010

  NAUKA I TECHNIKA
  • Kryteria doboru rur okładzinowych i wydobywczych jako funkcje wytrzymałości i wytężenia materiału oraz rodzaju i typu połączenia gwintowego – RURY HC
  • „High Collapse”
  • „Easyrig” monitorowanie i rejestracja parametrów wiertniczych – system wspomagania decyzji 
  • Gazowe ogniwa paliwowe do użytku domowego
   

  ANALIZY KOMENTARZE
  • Grupa LOTOS
   

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  • Nowy kontrakt PNiG Jasło w Libii
   

  pokaż
  Kwiecień 2010

  NAUKA I TECHNIKA
  - Kryteria doboru rur okładzinowych i wydobywczych jako funkcje wytrzymałości i wytężenia materiału oraz rodzaju i typu połączenia gwintowego
  - Zastosowanie metod mikroskopowych w modelowaniu złóż szczelinowych
  - Likwidacja dołów urobkowych w aspekcie środowiskowym
   

  ANALIZY KOMENTARZE
  - Bezpieczeństwo gazowe Polski
  - Przemysł i handel naftowy w roku 2009
  - Polski rynek paliw nie odczuł spowolnienia gospodarczego
  - Ile biopaliw na rynku paliw
   

  pokaż
  Marzec 2010

  NAUKA I TECHNIKA
  - Zagadnienia wytrzymałości i wytężenia materiału przy projektowaniu kolumny rur okładzinowych w odniesieniu do zjawisk zachowania się górotworu w trakcie wiercenia i po odwierceniu otworu
  - Zastosowanie analogowych profilowań geofizycznych do identyfikacji poziomów nasyconych gazem w sylurskich łupkach Platformy Wschodnioeuropejskiej
  - Pneumatyczna próba szczelności rurociągów – nowe możliwości aparatury pomiarowej
   

  pokaż
  Luty 2010

  NAUKA I TECHNIKA
  • Pulsujący przepływ gazu w instalacjach sprężarek- symulacje zagadnienia w ujęciu 1D
  • Teoretyczne podstawy procesu nawadniania złóż ropy naftowej z zastosowaniem polimerów
  • Poszukiwania złóż gazu ziemnego w łupkach (shale gas) w Polsce
  • Naprawa gazociągu wysokiego cisnienia DN200 relacji Szczutków-Zamośc systemem Res-Q Tm Wrap T.D Williamson
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  • Społecznie odpowiedzialni
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA

  pokaż
  Styczeń 2010

  NAUKA I TECHNIKA
  • Zagadnienia ochrony środowiska związane z wierceniami geotermalnymi
  • Strefy zagrożenia wybuchem
   

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  • PMG Daszewo- pierwszy taki magazyn
  • Magazyn dla Ls
  • Przechować Lw
  • Nowe życie kopalni Kaleje
  • Najwydajniejszy odwiert na zachodzie
  • Barbórka Centralna GK PGNiG  Piła 2009
  • Platynowy Liść Medialny dla Pilskiej Nafty
   

  pokaż
  Grudzień 2009

  NAUKA I TECHNIKA
  • Możliwości zastosowania rur polietylenowych PE100, PVC100 oraz PVC-u 125 do orurowania głębokich otworów wiertniczych-studziennych, hydrogeologicznych, geologiczno-poszukiwawczych oraz innego przeznaczenia
  • Zakład Technologii Wiercenia
  • Nowoczesne technologie wiercenia otworu Toruń TG - 1
   

  ANALIZY, KOMENTARZE
  • Stanowisko Komitetu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w sprawie zagrożenia globalnym ociepleniem
   

  pokaż
  Listopad 2009

  NAUKA I TECHNIKA
  • Nowoczesne techniki zapewniające dostawę gazu  na czas prac remontowych sieci gazowych
  • 43 lata działalności Punktu Legalizacji Gazomierzy Rotorowych w Zakładzie Gazowniczym w Jaśle
  • Weryfikacja technologii środowiskowych szansą dla technologii stosowanych w przemyśle gazowniczym
  • Metaliczne (galwaniczne) połączenia rur ochronnych z rurami gazowymi przewodowymi
   
  ANALIZY KOMENTARZE
  • Perspektywy i szanse rozwoju gazownictwa na terenie Zakładu Gazowniczego i Gazowni Jasielskiej

  pokaż
  Październik 2009

  NAUKA I TECHNIKA
  • Kontrola jakości połączeń doczołowych rur PE za pomocą pomiarów geometrycznych wypływki
  • Osiągnięcia naukowe oraz wykorzystanie w praktyce rozwiązań opracowanych przez Zakład Badania Złóż Ropy i Gazu INiG
  • Zakład Techniki Strzelniczej Instytutu Nafty i Gazu

  ANALIZY, KOMENTARZE
  • Polityka Rosji w zakresie dostaw gazu ziemnego do UE

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  • „Zielona” rafineria

  pokaż
  Wrzesień 2009

  NAUKA I TECHNIKA
  • Badania procesów mikrobiologicznych dla potrzeb przemysłu naftowego i gazowniczego
  • Nagrody i wyróżnienia
  • Badania czynników szkodliwych w zakładach górnictwa naftowego
  • Zakład Stymulacji Wydobycia Węglowodorów Instytutu Nafty i Gazu
  • Skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepła (kogeneracja)-szanse i możliwości
   

  ANALIZY KOMENTARZE
  • Społeczna odpowiedzialność biznesu-moda czy strategia ?
   

  pokaż
  Sierpień 2009

  NAUKA I TECHNIKA
  • Możliwości wykorzystania biogazu w systemie dystrybucyjnym
  • Kryteria doboru filtrów wgłębnych dla utworów czerwonego spągowca
  • Zakład Dodatków Uszlachetniających INiG
  • Prace badawcze prowadzone w Zakładzie Paliw i Procesów Katalitycznych Instytutu Nafty i Gazu
   
  ANALIZY KOMENTARZE
  • „Ekościema” kontra wiedza i doświadczenie
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  • Odazotownia Grodzisk
  • Wtłaczanie po nowemu

  pokaż
  Lipiec 2009

  NAUKA I TECHNIKA
  • Rozwój techniki i technologii w wiertnictwie
   

  ANALIZY, KOMENTARZE
  • Rozwój techniki i technologii w wiertnictwie
  • Infrastruktura – na szczęście kryzys
  • Noga z gazu?
   

  pokaż
  czerwiec 2009

  NAUKA I TECHNIKA
  • Układy pomiarowe w systemie transportu gazu
  • Rozwój w produkcji paliw płynnych PKN ORLEN S.A.
   

  ANALIZY KOMANTARZE
  • Wzrost efektywności funkcjonowania spółek dystrybucyjnych
  • Nie będzie tanio
   

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  • Otwarcie stacji tankowania pojazdów CNG  w Wałbrzychu
  • Odpowiedzialna energia – Wyzwania zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej
  • Fabryka uruchomiona
   

  pokaż
  Maj 2009

  NAUKA I TECHNIKA
  • Możliwości zwiększenia zakresowości (dokładności) układu pomiarowego na stacjach red.-pom. w/c
  • Współczesne wymagania dotyczące pulsacji ciśnienia w instalacjach sprężarek wyporowych
   

  ANALIZY KOMENTARZE
  • Paliwo w cieniu
  • Szukajmy nowych złóż
   

  WIEŚCI ZPOLSKICH FIRM
  • Bezpieczny przesył gazu ziemnego 
  • Wysoki zysk OLPP Sp. z o.o.
  • Zmiany w Zarządzie OLPP Sp. z o.o.
   

  pokaż
  Kwiecień 2009

  NAUKA I TECHNIKA
  • Sekwestracja CO2, doświadczenia i perspektywy dla przemysłu naftowego
  • Zarządzanie ryzykiem a inżynieria niezawodności gazowych systemów przesyłowych
   

  ANALIZY KOMENTARZE
  • Podziemne magazynowanie gazu jako segment rynku energetycznego
   

  WIEŚCI Z POLSKICH
  • Podwoić pojemność
   

  pokaż
  Marzec 2009

  NAUKA I TECHNIKA
  • Koncepcja projektu otworu kierunkowego w mioceńskich utworach zapadliska przedkarpackiego
   

  ANALIZY KOMENTARZE
  • Polityka energetyczna Rosji – część II
   

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  • Nowy gazociąg
  • Nowa Dyspozytornia Gazu w Koszalinie
  • GIS – nowoczesne zarządzanie infrastrukturą
   

  pokaż
  Luty 2009

  NAUKA I TECHNIKA
  • Pomiary elektryczne i akustyczne wykonywane w kierunkowych i poziomych otworach wiertniczych (w trakcie wiercenia) w porównaniu z klasycznymi metodami stosowanymi w otworach pionowych

  ANALIZY KOMENTARZE
  • Polityka energetyczna Rosji (część I)

  pokaż
  Styczeń 2009

  NAUKA I TECHNIKA
  • Geochemiczno-genetyczna charakterystyka utworów miocenu w SE części zapadliska przedkarpackiego i jej znaczenie dla poszukiwań naftowych
   
  ANALIZY KOMENTARZE
  • Zasadność wyodrębnienia prawa gazowego
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  • Ochrona antykorozyjna
  • Plany na 2009 rok
  • Bezpieczeństwo gazu w oczach dzieci
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
  • PGNiG i Zakłady Azotowe „Puławy” podpisały porozumienie o współpracy

  pokaż
  Grudzień 2008

  NAUKA I TECHNIKA
  • Aspekty geologiczne wierceń kierunkowych i horyzontalnych
  • Przedstawienie stacji tankowania pojazdów sprężonym gazem ziemnym – czynności na stacji, praca urządzeń, sytuacje awaryjne, metody postępowania

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  • Baza Paliw nr 5 w Emilianowie
  • Baza Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej
  • Historia gazomierza

  pokaż
  Listopad 2008

  NAUKA I TECHNIKA
  • Aspekty geologiczne wierceń kierunkowych i horyzontalnych
  • Przedstawienie stacji tankowania pojazdów sprężonym gazem ziemnym – czynności na stacji, praca urządzeń, sytuacje awaryjne, metody postępowania

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  • Baza Paliw nr 5 w Emilianowie
  • Baza Paliw nr 9 w Woli Rzędzińskiej
  • Historia gazomierza

  pokaż

  Strony