Dzisiaj jest:
04 Lutego 2023
Imieniny:
Andrzeja, Mariusza, Weroniki
Godzina:

Sposoby płatności

Archiwalne numery WNiG

  Zdjęcie okładki Treść Odnośnik
  Styczeń 2012

   NAUKA I TECHNIKA
  - Temperaturowa metoda szacowania ilości gazu dostarczanych
  do punktów wyjścia o mocy do 10 m3/h w kontekście rozliczeń w jednostkach energii
  - Rola badań izotopowych w poszukiwaniach konwencjonalnych
  i niekonwencjonalnych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
  - Normy Polskie
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Niemiecko-rosyjska współpraca w sektorze gazu ziemnego
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Dr inż. Iwona Skręt Wynalazczynią Roku 2011
  - Wyróżnienie dla Profesora Józefa Raczkowskiego
  - Most energetyczny Polska–Litwa
  - Nasz kandydat na Złotego Inżyniera
  - MSG wśród Pereł Polskiej Gospodarki
  - PNiG JASŁO przekształciło się w spółkę akcyjną
  - Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu  PNiG JASŁO S.A.
  - Najbliższe inwestycje w Oddziale w Sanoku
  - Załoga PNiG Kraków Sp. z o.o. zakończyła montaż oraz winteryzację urządzenia wiertniczego należącego do firmy Ensign

  pokaż
  Grudzień 2011

   
  NAUKA I TECHNIKA
  - Co „słychać” w gazociągu?
  - Absorpcyjne agregaty wody lodowej-wykorzystanie energii cieplnej do produkcji chłodu.
   
  ANALIZY KOMENTARZE
  - Legislacyjne modele liberalizacji rynku gazowego w Polsce: nowelizacja prawa energetycznego czy nowa ustawa gazowa?
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Betonowanie ścian drugiego zbiornika zakończone
  - Nagroda GRAND PRIX dla Instytutu
  - Medale za Zasługi dla Wynalazczości dla pracowników INiG

  pokaż
  Listopad 2011

  NAUKA I TECHNIKA
  - Analiza wybranych właściwości płuczek wiertniczych do wierceń kierunkowych i poziomych w oparciu o badania laboratoryjne
  - Analiza danych regionalnego przekroju sejsmicznego z obszaru prac wiertniczych w rejonie Kutna

  ANALIZY KMENTARZE
  -  PERN „Przyjaźń” – firma o strategicznym znaczeniu
  - OZE całą dobę – rewolucyjne technologie magazynowania zielonej energii

  pokaż
  Październik 2011

  NAUKA I TECHNIKA
  - Techniczno-ekonomiczne aspekty budowy układów pomiarowych na wysokim ciśnieniu
  - odwiercenie pierwszego w Polsce odcinka horyzontalnego w warunkach under balance
  - Smard grids- rewolucja czy ewolucja w sektorze gazowym?

  ANALIZY KOMENTARZE
  - O ropie naftowej w Libii

  pokaż
  Sierpień 2011

  NAUKA TECHNIKA
  - MND Drilling & Services a.s. w Polsce
  - Projekt korytarza transportu  gazu Północ – Południe

  ANALIZY KOMENTARZE
  - Sektor ropy i gazu w Chińskiej Republice Ludowej

  pokaż
  Wrzesień 2011

  NAUKA I TECHNIKA
  - Koncepcja wykorzystania wód termalnych oraz trójgeneracji w hydrociepłowni w Piasecznie
  - Geotermia Warszawska

  pokaż
  Lipiec 2011

  NAUKA I TECHNIKA
  -Gaz łupkowy (Shale Gas)- strategia dla Polski do 2025r.
  - Techniczne aspekty prac rekonstrukcyjnych w odwiercie BH  10 R

  ANALIZA KOMENTARZE
  - Priorytety gazowo-naftowego dialogu UE-Rosja w okresie polskiej prezydencji

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Prace Zakładu Robót Górniczych Krosno Sp. z o.o. w Republice Czeskiej
  - Wkład BSiPG „GAZOPROJEKT”SA we wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju

  pokaż
  Czerwiec 2011

  NAUKA I TECHNIKA
  - Ile gazu ziemnego zużyto na ogrzewanie budynków w sezonach grzewczych w latach 2006 – 2011?

  ANALIZY KOMENTARZE
  - Liberalizacja polskiego rynku gazu a dokończenia budowy jednolitego rynku UE

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Srebro w Seulu
  - Wyróżnienie na wystawie w Chorwacji

  pokaż
  Maj 2011

   
  NAUKA I TECHNIKA
  - Otwory rozgałęzione w eksploatacji złóż gazu o niskiej przepuszczalności.
  -  Znaczenie inteligentnego opomiarowania dla sieci przesyłowych.
  -  XXIV Konkurs Geologiczny – Krosno.
   
  ANALIZY I KOMENTARZE
  - Ropa naftowa i gaz ziemny w polityce Stanów Zjednoczonych. 
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Archimedes 2011 – medale dla Instytutu
  - Medale i wyróżnienia dla INiG w Genewie
  - Wierzchowice w rozbudowie
  - Od Rybaków do LMG

  pokaż
  Kwiecien 2011

  NAUKA I TECHNIKA
  - Komplikacje wiertnicze podczas rdzeniowania oraz metody wpływające na zwiększenie uzysku rdzenia na przykładzie wierceń na obszarze koncesyjnym KGHM Polska Miedź S.A.
  - Mikrosejsmiczny monitoring szczelin przybliża perspektywę wydobycia gazu łupkowego
  - Gaz ziemny w elektroenergetyce – historia zatoczyła koło
   

  ANALIZY KOMENTARZE
  - Prawo gazowe: mit czy rzeczywistość?
  - Przemysł i handel naftowy w roku 2010
   

  pokaż
  Marzec 2011

  NAUKA I TECHNIKA
  - Badania petrofizyczne dla złóż niekonwencjonalnych
  - Stanowisko do badania pracy kotłów gazowych z otwartą komorą spalania w warunkach występowania półspalania metanu
   

  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Potencjał rozwoju energetyki gazowej w świetle najnowszych inicjatyw UE
  - O gazie łupkowym z głównym geologiem kraju – geologicznie i politycznie
   

  pokaż
  Luty 2011

  NAUKA I TECHNIKA
  - Sprężarki garażowe alternatywą dla rozwoju transportu samochodowego zasilanego CNG
  - Nowoczesny sprzęt do kontroli i utrzymania pionowości osi otworu stosowany przez PNiG Jasło w Karpatach
   

  LISTY DO REDAKCJI
  - Listy do redakcji – Jan Wyderka
   

  pokaż
  Styczeń 2011

  NAUKA I TECHNIKA
  - Dywersyfikacja dostaw gazu do Polski a wymienność paliw – wymagania prawne odnośnie jakości gazów rozprowadzanych w kraju oraz możliwe kierunki dywersyfikacji
   

  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Przeciwpożarowe zaopatrzenia w wodę stacji gazowych zgodnie z rozporządzeniem MSWiA (Dz.U.09.124.1030)
  - Perspektywy dla wydobycia gazu łupkowego w Polsce Koncesje wydane – czyli mleko rozlane?
   

  pokaż
  Grudzień 2010

  NAUKA I TECHNIKA
  - Nowoczesne technologie w inżynierii gazowniczej – w magazynowaniu, przesyle, dystrybucji oraz użytkowaniu paliw gazowych
  - Zaczadzenia od kotłów gazowych
  - Nowe procedury PKN w działalności normalizacyjnej
   

  ANALIZY KOMENTARZE
  - Sektor naftowy w Rumunii
   

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Rozbudowa Podziemnego Magazynu Gazu Strachocina
  - Pracować bezpiecznie
   

  pokaż
  Listopad 2010

  NAUKA I TECHNIKA
  - Projektowanie zabiegów cementowania
  - Sprzęt cementacyjny wczoraj i dziś 
  - Zakład Metrologii Przepływów (GM)
   

  ANALIZY KOMENTARZE
  - Problem gazu w stosunkach ukraińsko-rosyjskich
   

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - PMG Bonikowo już uruchomione
   

  pokaż
  Pażdziernik 2010

  NAUKA I TECHNIKA
  - Możliwości obrazowania wgłębnych struktur w ośrodku geologicznym w Zakładzie Sejsmiki Instytutu Nafty i Gazu
  - Strefy kontrolowane gazociągu wybudowanego technologią wiercenia kierunkowego pod terenem leśnym
   

  pokaż
  Wrzesień 2010

  NAUKA I TECHNIKA
  - Technologie w kropli paliwa
  - Nowa technologia budowy przyłączy gazowych z polietylenu bez podłoża piaskowego
  - Zakład Nawaniania Paliw Gazowych INiG
   

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Gigantyczna operacja
  - Europejskie Dni Dziedzictwa w Muzeum Gazownictwa
   

  pokaż
  Wrzesień 2008

  • Pirobituminy w węglanowych utworach dolomitu głównego: geneza i wpływ na parametry zbiornikowe złoża
  • O mostach, oficerach, uczennicach i barwach, czyli słynne zadania z kombinatoryki- II część
  • Pilska NAFTA-parametry wiercenia na biurku menadżera

  ANALIZY , KOMENTARZE
  • Bezpieczeństwo energetyczne Polski- próba analizy
  • Czy kobieta może zarządzać z powodzeniem naftowym biznesem?

  pokaż
  Sierpień 2010

  NAUKA I TECHNIKA
  - Remont głowicy termalnej odwiertu Bańska PGP-1 w Bańskiej Niżnej

  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Ropa i gaz a sytuacja polityczno-ekonomiczna Federacji Rosyjskiej
   

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Czas innowacji - Wywiad z Januszem Walciszewskim – prezesem Zakładu Urządzeń Naftowych Naftomet Sp. z o.o.
  - Niechaj ożyją wspomnienia – 90 lat historii i tradycji Zakładu Urządzeń Naftowych NAFTOMET Sp. z o.o.
  - NAFTA inwestuje w nowoczesność i ekologię
   

  pokaż
  Lipiec 2010

  NAUKA I TECHNIKA
  - Niekonwencjonalne złoża gazu – ryzyko, niepewność, intuicja czy udokumentowana teoria, poprawnie uwarunkowane równania i potwierdzenie zdarzeniami z praktyki

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - „Partner Przyjazny Edukacji”
  - Zgłoś NPG!
  - Koleżanki i Koledzy z GK PGNiG S.A.
  - PGNiG SA przeprowadza drugi zabieg szczelinowania na złożu gazu niekonwencjonalnego

  pokaż

  Strony