Dzisiaj jest:
29 Listopada 2023
Imieniny:
Błażeja, Margerity, Saturnina
Godzina:

Sposoby płatności

Archiwalne numery WNiG

  Zdjęcie okładki Treść Odnośnik
  Październik 2012r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Rola powierzchniowych badań sejsmicznych i pomiarów PPS w poszukiwaniach niekonwencjonalnych złóż węglowodorów typu shale-gas
  - Receptury zaczynów cementowych stosowane do uszczelniania kolumn rur okładzinowych w wysadach solnych na podziemnych magazynach gazu
  - Gazodźwig nurnikowy. Korzyści z zastosowania nurnika
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Trudna modernizacja
  - Udział Diamentu w programie niezależności energetycznej Republiki Litewskiej
  - Litewski projekt Diamentu – Syderiai

  pokaż
  Wrzesień 2012r.

   
  NAUKA I TECHNIKA
  - Badania struktury skorupy ziemskiej na obszarze Europy Centralnej, ze szczególnym uwzględnieniem Transeuropejskiej Strefy Szwu, metodami głębokich profilowań sejsmicznych
  - Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne metodą otworową
  - Nowoczesne rozwiązanie problemu utylizacji płynnych odpadów wydobywczych zawierających chlorki
  - Zgrzewanie elektrooporowe PE na przykładzie systemu FRIALEN firmy Friatec AG. Wykonywanie przyłączy do czynnych sieci wykonanych z PE-HD, metody naprawcze oraz nowe produkty

  pokaż
  Sierpień 2012

  NAUKA I TECHNIKA
  - Stacje gazowe LNG w Polsce – stan obecny
  - Nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane na stacji redukcyjno-pomiarowej Kraków-Zawiła
  - Dostawa dwóch pieców rurowych do podgrzewania gazu regenerującego adsorber w instalacji przetwarzania zaazotowanego gazu ziemnego

  pokaż
  Lipiec 2012r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Standard techniczny ST-IGG-0301:2012 „Próby ciśnieniowe gazociągów z PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa włącznie”
  - Badania korozji atmosferycznej w komorze solnej
  - System mieszany

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Rozwój zaplecza badawczego Instytutu Nafty i Gazu w zakresie wytwarzania i oceny jakościowej emulsji woskowych
  - ITEX 2012
  - Kamień węgielny wmurowano
  - Diament Zielona Góra – zaangażowanie na rzecz zmian
  - Pilska NAFTA nowocześnie zarządza kadrami

  pokaż
  Czerwiec 2012r.

  NAUKA i TECHNIKA
  - Początki i teraźniejszość technologii szczelinowania hydraulicznego w Polsce
  - Wykorzystanie konsystometru do pomiaru czasu wiązania zaczynów uszczelniających w warunkach HPHT

  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Perspektywy dla nowego modelu ryku gazu ziemnego w Polsce

  pokaż
  Maj 2012r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Polskie doświadczenia w zakresie odgazowania złóż węgla
  - Możliwości zastosowania membran w procesie nawaniania gazu ziemnego
  - Likwidacja wycieków i regeneracja wżerów korozyjnych przy użyciu materiałów kompozytowych
  - Doświadczenia Oddziału Naftomontaż w realizacji rurociągów dużych średnic

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - NAFTA mówi STOP wypadkom
  - Euro Rig 450 T gotowy do wiercenia
  - Wiedzieć więcej o Łukasiewiczu
  - Nie tylko na własnym podwórku
  - Wspieramy akcję „Laleczka KIWANIS DOLL”

  pokaż
  Kwiecień 2012r.

  NAUKA I TECHNIKA

  - Paliwa etanolowe drogą do realizacji dyrektyw UE (FQD i RED)
  - Badania zaczynów cementowych przeznaczonych do uszczelniania otworów wiertniczych
  - Sieć przez światłowód Wiercenia w poszukiwaniu gazu ziemnego w stanie Arkansas
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Wierzchowice i Lubiatów rosną w oczach
  - Porost prawdę Ci powie
  - Plebiscyt czytelników „Przeglądu Technicznego”
  - Krakowianka Roku 2012
  pokaż
  Marzec 2012

  NAUKA I TECHNIKA

  - Możliwości eksploatacji złóż węglowodorów w obszarach chronionych
  - Metody opóźniania reakcji cieczy kwasujących ze skałą złożową w procesie stymulacji wydobycia węglowodorów
   

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM

  - Diament i Weatherford Ramię w Ramię
  - Łukasiewicz dobrym patronem
  - Inteligentne Obszary Bilansowania

  - NAFTA Piła po raz trzeci dla Talismana
  - Henryk Dytko Złotym Inżynierem 2011
  - „Srebrny Inżynier” w MSG

  pokaż
  Luty 2012

  NAUKA I TECHNIKA
  - Rozbudowa PMG Strachocina – realizacja poprzez zarządzanie projektem
  - Wymieniać grunt czy nie ? PN „Diament” to wie
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Irański sektor ropy i gazu
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - „Stanąć w miejscu to zostać w tyle” czyli jak się nie poddać konkurencji
  - Zabawa a poznawanie świata
  - Wspieramy najlepszych
  - Ośrodek egzaminacyjny na terenie MSG

  pokaż
  Styczeń 2012

   NAUKA I TECHNIKA
  - Temperaturowa metoda szacowania ilości gazu dostarczanych
  do punktów wyjścia o mocy do 10 m3/h w kontekście rozliczeń w jednostkach energii
  - Rola badań izotopowych w poszukiwaniach konwencjonalnych
  i niekonwencjonalnych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
  - Normy Polskie
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Niemiecko-rosyjska współpraca w sektorze gazu ziemnego
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Dr inż. Iwona Skręt Wynalazczynią Roku 2011
  - Wyróżnienie dla Profesora Józefa Raczkowskiego
  - Most energetyczny Polska–Litwa
  - Nasz kandydat na Złotego Inżyniera
  - MSG wśród Pereł Polskiej Gospodarki
  - PNiG JASŁO przekształciło się w spółkę akcyjną
  - Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu  PNiG JASŁO S.A.
  - Najbliższe inwestycje w Oddziale w Sanoku
  - Załoga PNiG Kraków Sp. z o.o. zakończyła montaż oraz winteryzację urządzenia wiertniczego należącego do firmy Ensign

  pokaż
  Grudzień 2011

   
  NAUKA I TECHNIKA
  - Co „słychać” w gazociągu?
  - Absorpcyjne agregaty wody lodowej-wykorzystanie energii cieplnej do produkcji chłodu.
   
  ANALIZY KOMENTARZE
  - Legislacyjne modele liberalizacji rynku gazowego w Polsce: nowelizacja prawa energetycznego czy nowa ustawa gazowa?
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Betonowanie ścian drugiego zbiornika zakończone
  - Nagroda GRAND PRIX dla Instytutu
  - Medale za Zasługi dla Wynalazczości dla pracowników INiG

  pokaż
  Listopad 2011

  NAUKA I TECHNIKA
  - Analiza wybranych właściwości płuczek wiertniczych do wierceń kierunkowych i poziomych w oparciu o badania laboratoryjne
  - Analiza danych regionalnego przekroju sejsmicznego z obszaru prac wiertniczych w rejonie Kutna

  ANALIZY KMENTARZE
  -  PERN „Przyjaźń” – firma o strategicznym znaczeniu
  - OZE całą dobę – rewolucyjne technologie magazynowania zielonej energii

  pokaż
  Październik 2011

  NAUKA I TECHNIKA
  - Techniczno-ekonomiczne aspekty budowy układów pomiarowych na wysokim ciśnieniu
  - odwiercenie pierwszego w Polsce odcinka horyzontalnego w warunkach under balance
  - Smard grids- rewolucja czy ewolucja w sektorze gazowym?

  ANALIZY KOMENTARZE
  - O ropie naftowej w Libii

  pokaż
  Sierpień 2011

  NAUKA TECHNIKA
  - MND Drilling & Services a.s. w Polsce
  - Projekt korytarza transportu  gazu Północ – Południe

  ANALIZY KOMENTARZE
  - Sektor ropy i gazu w Chińskiej Republice Ludowej

  pokaż
  Wrzesień 2011

  NAUKA I TECHNIKA
  - Koncepcja wykorzystania wód termalnych oraz trójgeneracji w hydrociepłowni w Piasecznie
  - Geotermia Warszawska

  pokaż
  Lipiec 2011

  NAUKA I TECHNIKA
  -Gaz łupkowy (Shale Gas)- strategia dla Polski do 2025r.
  - Techniczne aspekty prac rekonstrukcyjnych w odwiercie BH  10 R

  ANALIZA KOMENTARZE
  - Priorytety gazowo-naftowego dialogu UE-Rosja w okresie polskiej prezydencji

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Prace Zakładu Robót Górniczych Krosno Sp. z o.o. w Republice Czeskiej
  - Wkład BSiPG „GAZOPROJEKT”SA we wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju

  pokaż
  Czerwiec 2011

  NAUKA I TECHNIKA
  - Ile gazu ziemnego zużyto na ogrzewanie budynków w sezonach grzewczych w latach 2006 – 2011?

  ANALIZY KOMENTARZE
  - Liberalizacja polskiego rynku gazu a dokończenia budowy jednolitego rynku UE

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Srebro w Seulu
  - Wyróżnienie na wystawie w Chorwacji

  pokaż
  Maj 2011

   
  NAUKA I TECHNIKA
  - Otwory rozgałęzione w eksploatacji złóż gazu o niskiej przepuszczalności.
  -  Znaczenie inteligentnego opomiarowania dla sieci przesyłowych.
  -  XXIV Konkurs Geologiczny – Krosno.
   
  ANALIZY I KOMENTARZE
  - Ropa naftowa i gaz ziemny w polityce Stanów Zjednoczonych. 
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Archimedes 2011 – medale dla Instytutu
  - Medale i wyróżnienia dla INiG w Genewie
  - Wierzchowice w rozbudowie
  - Od Rybaków do LMG

  pokaż
  Kwiecien 2011

  NAUKA I TECHNIKA
  - Komplikacje wiertnicze podczas rdzeniowania oraz metody wpływające na zwiększenie uzysku rdzenia na przykładzie wierceń na obszarze koncesyjnym KGHM Polska Miedź S.A.
  - Mikrosejsmiczny monitoring szczelin przybliża perspektywę wydobycia gazu łupkowego
  - Gaz ziemny w elektroenergetyce – historia zatoczyła koło
   

  ANALIZY KOMENTARZE
  - Prawo gazowe: mit czy rzeczywistość?
  - Przemysł i handel naftowy w roku 2010
   

  pokaż
  Marzec 2011

  NAUKA I TECHNIKA
  - Badania petrofizyczne dla złóż niekonwencjonalnych
  - Stanowisko do badania pracy kotłów gazowych z otwartą komorą spalania w warunkach występowania półspalania metanu
   

  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Potencjał rozwoju energetyki gazowej w świetle najnowszych inicjatyw UE
  - O gazie łupkowym z głównym geologiem kraju – geologicznie i politycznie
   

  pokaż

  Strony