Dzisiaj jest:
23 Lutego 2018
Imieniny:
Damiana, Romana, Romany
Godzina:

Sposoby płatności

Archiwalne numery WNiG

    Zdjęcie okładki Treść Odnośnik
    Listopad 2010

    NAUKA I TECHNIKA
    - Projektowanie zabiegów cementowania
    - Sprzęt cementacyjny wczoraj i dziś 
    - Zakład Metrologii Przepływów (GM)
     

    ANALIZY KOMENTARZE
    - Problem gazu w stosunkach ukraińsko-rosyjskich
     

    WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
    - PMG Bonikowo już uruchomione
     

    pokaż
    Pażdziernik 2010

    NAUKA I TECHNIKA
    - Możliwości obrazowania wgłębnych struktur w ośrodku geologicznym w Zakładzie Sejsmiki Instytutu Nafty i Gazu
    - Strefy kontrolowane gazociągu wybudowanego technologią wiercenia kierunkowego pod terenem leśnym
     

    pokaż
    Wrzesień 2008

    • Pirobituminy w węglanowych utworach dolomitu głównego: geneza i wpływ na parametry zbiornikowe złoża
    • O mostach, oficerach, uczennicach i barwach, czyli słynne zadania z kombinatoryki- II część
    • Pilska NAFTA-parametry wiercenia na biurku menadżera

    ANALIZY , KOMENTARZE
    • Bezpieczeństwo energetyczne Polski- próba analizy
    • Czy kobieta może zarządzać z powodzeniem naftowym biznesem?

    pokaż
    Wrzesień 2010

    NAUKA I TECHNIKA
    - Technologie w kropli paliwa
    - Nowa technologia budowy przyłączy gazowych z polietylenu bez podłoża piaskowego
    - Zakład Nawaniania Paliw Gazowych INiG
     

    WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
    - Gigantyczna operacja
    - Europejskie Dni Dziedzictwa w Muzeum Gazownictwa
     

    pokaż
    Sierpień 2010

    NAUKA I TECHNIKA
    - Remont głowicy termalnej odwiertu Bańska PGP-1 w Bańskiej Niżnej

    ANALIZY, KOMENTARZE
    - Ropa i gaz a sytuacja polityczno-ekonomiczna Federacji Rosyjskiej
     

    WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
    - Czas innowacji - Wywiad z Januszem Walciszewskim – prezesem Zakładu Urządzeń Naftowych Naftomet Sp. z o.o.
    - Niechaj ożyją wspomnienia – 90 lat historii i tradycji Zakładu Urządzeń Naftowych NAFTOMET Sp. z o.o.
    - NAFTA inwestuje w nowoczesność i ekologię
     

    pokaż
    Lipiec 2010

    NAUKA I TECHNIKA
    - Niekonwencjonalne złoża gazu – ryzyko, niepewność, intuicja czy udokumentowana teoria, poprawnie uwarunkowane równania i potwierdzenie zdarzeniami z praktyki

    WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
    - „Partner Przyjazny Edukacji”
    - Zgłoś NPG!
    - Koleżanki i Koledzy z GK PGNiG S.A.
    - PGNiG SA przeprowadza drugi zabieg szczelinowania na złożu gazu niekonwencjonalnego

    pokaż
    Czerwiec 2010

    NAUKA I TECHNIKA
    - Odazotownia Grodzisk – proces technologiczny  i doświadczenia eksploatacyjne
    - Zakład Normalizacji w zmieniających się strukturach normalizacyjnych
     

    ANALIZY, KOMENTARZE
    - Białoruski sektor naftowy i gazowy
     

    WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
    - Strategiczne projekty inwestycyjne GAZ-SYSTEM S.A.
    - Pilska NAFTA Diamentem Forbes’a
    - SHALE GAS: NAFTA Piła wierci dla Lane Energy/Conoco Phillips
    - Mazowiecka Spółka Gazownictwa przyjazna pracownikom…
     

    pokaż
    Maj 2010

    NAUKA I TECHNIKA
    • Kryteria doboru rur okładzinowych i wydobywczych jako funkcje wytrzymałości i wytężenia materiału oraz rodzaju i typu połączenia gwintowego – RURY HC
    • „High Collapse”
    • „Easyrig” monitorowanie i rejestracja parametrów wiertniczych – system wspomagania decyzji 
    • Gazowe ogniwa paliwowe do użytku domowego
     

    ANALIZY KOMENTARZE
    • Grupa LOTOS
     

    WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
    • Nowy kontrakt PNiG Jasło w Libii
     

    pokaż
    Kwiecień 2010

    NAUKA I TECHNIKA
    - Kryteria doboru rur okładzinowych i wydobywczych jako funkcje wytrzymałości i wytężenia materiału oraz rodzaju i typu połączenia gwintowego
    - Zastosowanie metod mikroskopowych w modelowaniu złóż szczelinowych
    - Likwidacja dołów urobkowych w aspekcie środowiskowym
     

    ANALIZY KOMENTARZE
    - Bezpieczeństwo gazowe Polski
    - Przemysł i handel naftowy w roku 2009
    - Polski rynek paliw nie odczuł spowolnienia gospodarczego
    - Ile biopaliw na rynku paliw
     

    pokaż
    Marzec 2010

    NAUKA I TECHNIKA
    - Zagadnienia wytrzymałości i wytężenia materiału przy projektowaniu kolumny rur okładzinowych w odniesieniu do zjawisk zachowania się górotworu w trakcie wiercenia i po odwierceniu otworu
    - Zastosowanie analogowych profilowań geofizycznych do identyfikacji poziomów nasyconych gazem w sylurskich łupkach Platformy Wschodnioeuropejskiej
    - Pneumatyczna próba szczelności rurociągów – nowe możliwości aparatury pomiarowej
     

    pokaż
    Luty 2010

    NAUKA I TECHNIKA
    • Pulsujący przepływ gazu w instalacjach sprężarek- symulacje zagadnienia w ujęciu 1D
    • Teoretyczne podstawy procesu nawadniania złóż ropy naftowej z zastosowaniem polimerów
    • Poszukiwania złóż gazu ziemnego w łupkach (shale gas) w Polsce
    • Naprawa gazociągu wysokiego cisnienia DN200 relacji Szczutków-Zamośc systemem Res-Q Tm Wrap T.D Williamson
     
    WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
    • Społecznie odpowiedzialni
     
    KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA

    pokaż
    Styczeń 2010

    NAUKA I TECHNIKA
    • Zagadnienia ochrony środowiska związane z wierceniami geotermalnymi
    • Strefy zagrożenia wybuchem
     

    WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
    • PMG Daszewo- pierwszy taki magazyn
    • Magazyn dla Ls
    • Przechować Lw
    • Nowe życie kopalni Kaleje
    • Najwydajniejszy odwiert na zachodzie
    • Barbórka Centralna GK PGNiG  Piła 2009
    • Platynowy Liść Medialny dla Pilskiej Nafty
     

    pokaż
    Grudzień 2009

    NAUKA I TECHNIKA
    • Możliwości zastosowania rur polietylenowych PE100, PVC100 oraz PVC-u 125 do orurowania głębokich otworów wiertniczych-studziennych, hydrogeologicznych, geologiczno-poszukiwawczych oraz innego przeznaczenia
    • Zakład Technologii Wiercenia
    • Nowoczesne technologie wiercenia otworu Toruń TG - 1
     

    ANALIZY, KOMENTARZE
    • Stanowisko Komitetu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w sprawie zagrożenia globalnym ociepleniem
     

    pokaż
    Listopad 2009

    NAUKA I TECHNIKA
    • Nowoczesne techniki zapewniające dostawę gazu  na czas prac remontowych sieci gazowych
    • 43 lata działalności Punktu Legalizacji Gazomierzy Rotorowych w Zakładzie Gazowniczym w Jaśle
    • Weryfikacja technologii środowiskowych szansą dla technologii stosowanych w przemyśle gazowniczym
    • Metaliczne (galwaniczne) połączenia rur ochronnych z rurami gazowymi przewodowymi
     
    ANALIZY KOMENTARZE
    • Perspektywy i szanse rozwoju gazownictwa na terenie Zakładu Gazowniczego i Gazowni Jasielskiej

    pokaż
    Październik 2009

    NAUKA I TECHNIKA
    • Kontrola jakości połączeń doczołowych rur PE za pomocą pomiarów geometrycznych wypływki
    • Osiągnięcia naukowe oraz wykorzystanie w praktyce rozwiązań opracowanych przez Zakład Badania Złóż Ropy i Gazu INiG
    • Zakład Techniki Strzelniczej Instytutu Nafty i Gazu

    ANALIZY, KOMENTARZE
    • Polityka Rosji w zakresie dostaw gazu ziemnego do UE

    WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
    • „Zielona” rafineria

    pokaż
    Wrzesień 2009

    NAUKA I TECHNIKA
    • Badania procesów mikrobiologicznych dla potrzeb przemysłu naftowego i gazowniczego
    • Nagrody i wyróżnienia
    • Badania czynników szkodliwych w zakładach górnictwa naftowego
    • Zakład Stymulacji Wydobycia Węglowodorów Instytutu Nafty i Gazu
    • Skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepła (kogeneracja)-szanse i możliwości
     

    ANALIZY KOMENTARZE
    • Społeczna odpowiedzialność biznesu-moda czy strategia ?
     

    pokaż
    Sierpień 2009

    NAUKA I TECHNIKA
    • Możliwości wykorzystania biogazu w systemie dystrybucyjnym
    • Kryteria doboru filtrów wgłębnych dla utworów czerwonego spągowca
    • Zakład Dodatków Uszlachetniających INiG
    • Prace badawcze prowadzone w Zakładzie Paliw i Procesów Katalitycznych Instytutu Nafty i Gazu
     
    ANALIZY KOMENTARZE
    • „Ekościema” kontra wiedza i doświadczenie
     
    WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
    • Odazotownia Grodzisk
    • Wtłaczanie po nowemu

    pokaż
    Lipiec 2009

    NAUKA I TECHNIKA
    • Rozwój techniki i technologii w wiertnictwie
     

    ANALIZY, KOMENTARZE
    • Rozwój techniki i technologii w wiertnictwie
    • Infrastruktura – na szczęście kryzys
    • Noga z gazu?
     

    pokaż
    czerwiec 2009

    NAUKA I TECHNIKA
    • Układy pomiarowe w systemie transportu gazu
    • Rozwój w produkcji paliw płynnych PKN ORLEN S.A.
     

    ANALIZY KOMANTARZE
    • Wzrost efektywności funkcjonowania spółek dystrybucyjnych
    • Nie będzie tanio
     

    WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
    • Otwarcie stacji tankowania pojazdów CNG  w Wałbrzychu
    • Odpowiedzialna energia – Wyzwania zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej
    • Fabryka uruchomiona
     

    pokaż
    Maj 2009

    NAUKA I TECHNIKA
    • Możliwości zwiększenia zakresowości (dokładności) układu pomiarowego na stacjach red.-pom. w/c
    • Współczesne wymagania dotyczące pulsacji ciśnienia w instalacjach sprężarek wyporowych
     

    ANALIZY KOMENTARZE
    • Paliwo w cieniu
    • Szukajmy nowych złóż
     

    WIEŚCI ZPOLSKICH FIRM
    • Bezpieczny przesył gazu ziemnego 
    • Wysoki zysk OLPP Sp. z o.o.
    • Zmiany w Zarządzie OLPP Sp. z o.o.
     

    pokaż

    Strony