Dzisiaj jest:
28 Lutego 2024
Imieniny:
Ludomira, Makarego, Wiliany
Godzina:

Sposoby płatności

Archiwalne numery WNiG

  Zdjęcie okładki Treść Odnośnik
  Lipiec - Sierpień - Wrzesień 2016r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Układy zabezpieczające punkty wyjścia z polskiego systemu przesyłowego przed nadmiernym wzrostem przepływu paliwa gazowego
  - O potrzebie ochrony karpackich złóż ropy naftowej
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Węgiel kamienny to surowiec mineralny o perspektywicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki
  - Wywiad z Mateuszem Gramzą, Prezesem Zarządu, Dyrektorem Generalnym Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
  - O procesie zgazowania węgla słów kilka...
  - Ropa i prąd z Połęcka

  pokaż
  Maj - Czerwiec 2016r.

  NAUKA i TECHNIKA
  - Emulsje asfaltowe modyfikowane nanostrukturami z polimerów odpadowych innowacją w drogownictwie i szansą dla środowiska naturalnego
  - Środki strzałowe i sprzęt strzałowy jako istotny element optymalizacji produkcji i pozyskiwania danych w górnictwie naftowym w Polsce
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Karlino – 35 latek
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
  - Niższe ceny dla klientów hurtowych PGNiG SA
  - Niewielki wzrost wydobycia gazu na świecie w 2015 r.

  pokaż
  Marzec - Kwiecień 2016r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Zapotrzebowanie ciepła na cele technologiczne na stacjach redukcyjnych W/C zasilanych gazem ziemnym grupy E oraz podgrupy Lw i Ls
  - Charakterystyka dojrzałości warstw menilitowych w wybranych otworach – wstępne wyniki
  - 23 Krajowa Wystawa – Giełda Wynalazków
  - Świadectwo Uznania Laboratorium
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Symulacja procesów eksploatacji złóż
  - Raport FOB w Zielonej Górze
  - Rybaki – wielka ropa 55 lat temu
  - Geofizyka Kraków ponownie w Afryce Północnej

  pokaż
  Luty 2016r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Szacowanie ryzyka inwestycyjnego udostępniania złóż gazu w formacjach mułowcowych
  - Projektowanie i budowa elastycznych gazowychsieci przesyłowych wysokiego ciśnienia
  - Kryteria doboru złoża do zatłaczania gazu kwaśnego lub sekwestracji ditlenku węgla
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Pomagamy
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z RAJU I ZE ŚWIATA
  - Rada Nadzorcza powołała nowy Zarząd PGNiG SA
  - PGNiG potwierdziło odkrycie złoża gazowego w Zachodniopomorskiem

  pokaż
  Styczeń 2016r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Oznaczanie składu frakcyjnego ropy naftowej metodą TBP z wirującą wstęgą
  - Przestrzeń porowa piaskowców karbońskich z profilu odwiertu Paproć-29 w świetle badańporozymetrii rtęciowej
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Odsalamy ropę z BMB
  - Połęcko w budowie
  - Karmin z FX Energy
  - Ratownicy życia
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
  - Limity OPEC bez zmian
  - Eksport ropy z USA rozpoczęty
  - Holandia importerem gazu ziemnego

  pokaż
  Grudzień 2015r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Zagadnienia zrównoważonego rozwoju w energetyce
  - Oddziaływanie cieczy szczelinujących na ośrodek geologiczny formacji łupkowych
  - Złoty Laur Innowacyjności 2015 dla EuRoPol GAZ s.a.
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Rynek Gazu ziemnego w Królestwie Hiszpanii
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Dzień górnika w winnym grodzie
  - Górnik w przedszkolu i szkole po raz szósty
  - Pierwsza dekada segmentu upstream w PKN ORLEN za nami

  pokaż
  Listopad 2015r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Zapobieganie niekontrolowanym wypływom gazu z otworów wiertniczych na etapie projektowania zaczynów cementowych
  - Analiza wpływu wybranych nanomateriałów na właściwości płuczek wiertniczych
  - Wyróżnienia dla Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Ćwiczenia na Odazotowni Grodzisk
  - Oddział w Zielonej Górze to Bezpieczny Oddział
  - Drużyna PGNiG SA wzięła udział w I Mistrzostwach Udzielania Pierwszej Pomocy dla branży gazowniczej i naftowej

  pokaż
  Październik 2015r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Zastosowanie metody Magnetycznej Pamięci Metalu do kontroli gazociągów wysokiego ciśnienia
  - Wyznaczenie parametru kruchości łupków dolnego paleozoiku basenu bałtyckiego na podstawie danych otworowych
  - Innowacje informatyczne w Instytucie Nafty i Gazu - Państwowym Instytucie Badawczym – najnowsze technologie dla górnictwa naftowego
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - ORLEN Upstream „wraca” do kolebki przemysłu naftowego
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA

  pokaż
  Wrzesień 2015r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Awarie gazociągów przesyłowych. Badania gazociągów. Działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji sieci przesyłowej
  - Klasyfikacja płynów złożowych z polskich formacji łupkowych
  - Karbokataliza krzemianu sodu – alternatywna proekologiczna metoda modyfikacji wodoprzepuszczalności warstw wodonośnych
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Zakończono negocjacje z wykonawcą terminalu LNG
  - Podpisano umowę zakupu skroplonego gazu ziemnego na schłodzenie i rozruch terminalu LNG w Świnoujściu

  pokaż
  Sierpień 2015r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Awarie gazociągów przesyłowych w aspekcie elastyczności (kruchości) wzdłużnej przewodów gazowych
  - Minimalizacja możliwości wystąpienia migracji gazu w rejonie przedgórza Karpat
  - Powłoki izolacyjne stosowane w ochronie przeciwkorozyjnej gazociągów
  - Instytut na krośnieńskim rynku
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Milionowa tona ropy z Wierzbna
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
  - PGNiG angażuje się w poszukiwania ropy i gazu w Niemczech

  pokaż
  Lipiec 2015r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji napowierzchniowej i uzbrojenia wgłębnego odwiertów przeznaczonych do zatłaczania cieczy odpadowych i wody złożowej
  - Interpretacja budowy geologicznej złoża ropy naftowej Łodyna na podstawie danych magnetotellurycznych oraz powierzchniowych danych geologicznych
  - Membrany do odzysku helu
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Global Petroleum Show z udziałem ORLEN Upstream Canada
  - 31st IAS Meeting of Sedimentology
  - Ćwiczenia na Barnówku
   

  pokaż
  Czerwiec 2015r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Przepływy gazu w zacementowanej przestrzeni pierścieniowej otworu wiertniczego. Przyczyny, konsekwencje i metody zapobiegania
  - Optymalizacja techniki dozowania próbki gazu do przenośnego analizatora lotnych substancji organicznych MicroFID
  - Modelowanie i symulacje złożowe – nowoczesne metody badawcze stosowane w INIG-PIB dla potrzeb górnictwa naftowego
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Ratownicy życia
  - PGNiG w plenerze
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z POLSKICH FIRM

  pokaż
  Maj 2015r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Wpływ ilości dodatków zapobiegających migracji gazu w zaczynach cementowych na wytrzymałość strukturalną
  - Awarie gazociągów przesyłowych. Obciążenia gazociągów, stan naprężenia w przewodzie gazowym w warunkach rzeczywistej eksploatacji
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Wagony z ropą z Barnówka
  - Nowa kopalnia
  - Dzielimy się wiedzą
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA

  pokaż
  Kwiecień 2015r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Analiza produktywności utworów czerwonego spągowca monokliny przedsudeckiej ze szczególnym uwzględnieniem niecki zielonogórskiej i poznańskiej
  - Wpływ materiałów obciążających na zmiany parametrów technologicznych płuczek wiertniczych w warunkach HPHT
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Wpływ cen gazu i ropy na wydobycie węglowodorów niekonwencjonalnych w USA
  - Komisja Skarbu Państwa dyskutuje o Orlenie
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Ropa z Połęcka

  pokaż
  Marzec 2015r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Łupkowy cios dla Afryki
  - Ocena oświetlenia elektrycznego wybranych urządzeń wiertniczych
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Zużycie energii na ogrzewanie budynków w 2014 r. w 34 miastach Polski
  - Wykorzystanie dronów w gazownictwie
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Fizyka w zielonogórskim Salonie Wystaw
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
  - Niższe koszty pozyskania gazu wzmocniły wyniki finansowe Grupy PGNiG w 2014 roku           

  pokaż
  Luty 2015r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Badania zaczynów uszczelniających ograniczających występowanie zaników w warstwy chłonne podczas cementowania rur okładzinowych
  - Wykorzystanie solanek jodkowo-bromkowych, towarzyszących złożom węglowodorów jako surowca do produkcji jodu
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Ciepła zima – mniejsze zużycie energii na ogrzewanie budynków w pierwszych czterech miesiącach obecnego sezonu grzewczego 2014/2015 r.
  - PGNiG w komisji skarbu
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM

  pokaż
  Styczeń 2015r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Współspalanie mieszanin biogazu rolniczego z LNG lub z LPG jako alternatywa dla zatłaczania biogazu do sieci
  - Korzystne zmiany wprowadzone do znowelizowanego rozporządzenia MG w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640)
  - Jak porównywać elementy koalescencyjne
  - EuRoPol GAZ s.a. Liderem Bezpieczeństwa Technicznego
  - Jubileusz 70-lecia Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM

  pokaż
  Grudzień 2014r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Ciecze robocze o gęstości poniżej 1000 kg/m3
  - Aromatyczne steroidy w uszczegółowieniu informacji geologiczno-genetycznej dla poprawnego zdefiniowania systemu naftowego
  - Połączenia prasowane firmy Deria Multipress GMBH
  - Fundusze Europejskie dla Energetyki – nowa perspektywa 2014-2020
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Konflikt rosyjsko-ukraiński 2014 r. – wymiar energetyczny
  - LNG na ostatnim wirażu
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Barbórki czas

  pokaż
  Listopad 2014r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Historia zabiegów kwasowania w polskim górnictwie naftowym
  - Laboratoryjne badania odporności blach ze stali P355 na kruchość wodorową HIC
  - Nagrody dla Instytutu
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Lotos chce miliarda na rozwój
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Bezpieczny Terminal
  - 70 lat sanockiej nafty i gazu
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
  - Stabilne wyniki finansowe GK PGNiG dzięki wydobyciu ropy naftowej

  pokaż
  Październik 2014r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Czynniki warunkujące wykorzystanie niekonwencjonalnych złóż ropy naftowej
  - DUAL-FUEL – koncepcja oraz strategia nowego produktu na detalicznym rynku gazu
  - Biokomponenty – już certyfikowane!!!
  - 10 lat stacji ochrony katodowej firmy Atrem S.A.
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Przebudowa na Dębnie
  - Kolejny odwiert na Daszewie
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
  - Wzrost sprzedaży i wydobycia ropy naftowej w trzech kwartałach 2014 roku

  pokaż

  Strony