Today is:
25 Czerwca 2022
Name day:
Łucji, Witolda, Wilhelma
Time:

Sposoby płatności

Archiwalne numery WNiG

  Zdjęcie okładki Treść Odnośnik
  January 2013r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Rola utworów triasu w mezo-paleozoicznym systemie naftowym przedgórza Karpat w rejonie Dąbrowa Tarnowska – Mielec – Dębica
  - Pomiar hałasu w otoczeniu siłowni wiatrowych
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  Morskie Farmy Wiatrowe – inwestycja w przyszłość
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Serwis Płuczkowy Poszukiwań Naftowych „Diament” Sp. z o.o. – nowoczesne technologie przyjazne dla środowiska
  - Miliard z Odazotowni
  - O pierwszych doświadczeniach z łupkami

  view
  December 2012r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Możliwości i ograniczenia recyklingu cieczy szczelinującej przy udostępnianiu gazu ziemnego z łupków
  - Budowle organiczne górnej jury przedgórza Karpat jako drogi migracji węglowodorów do pułapek mezozoicznych
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Perspektywy dla gazu ziemnego z łupków w Polsce
  - Polska jako lider przebudowy rynku gazu ziemnego i centrum handlu gazem w Europie Środkowej
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Inwestycja przy Kruczkowskiego, apatramenty na Powiślu
   

  view
  November 2012r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Perspektywy wykorzystania skroplonego gazu ziemnego LNG w Polsce
  - Podstawy modelowania zabiegów stymulacji otworów z zastosowaniem paliw stałych
  - Azerbejdżan – kraina ognia
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Wymyte rurociągi
  - Bezpiecznie automatycznie
  - Kopalnia na wyspie
  - Do Radlina
  - Odkurzanie gazu w Wierzchowicach
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
  - PGNiG dowierciło się do złoża gazu w Opalinie

  view
  October 2012r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Rola powierzchniowych badań sejsmicznych i pomiarów PPS w poszukiwaniach niekonwencjonalnych złóż węglowodorów typu shale-gas
  - Receptury zaczynów cementowych stosowane do uszczelniania kolumn rur okładzinowych w wysadach solnych na podziemnych magazynach gazu
  - Gazodźwig nurnikowy. Korzyści z zastosowania nurnika
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Trudna modernizacja
  - Udział Diamentu w programie niezależności energetycznej Republiki Litewskiej
  - Litewski projekt Diamentu – Syderiai

  view
  September 2012

  NAUKA I TECHNIKA
  - Badania struktury skorupy ziemskiej na obszarze Europy Centralnej, ze szczególnym uwzględnieniem Transeuropejskiej Strefy Szwu, metodami głębokich profilowań sejsmicznych
  - Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne metodą otworową
  - Nowoczesne rozwiązanie problemu utylizacji płynnych odpadów wydobywczych zawierających chlorki
  - Zgrzewanie elektrooporowe PE na przykładzie systemu FRIALEN firmy Friatec AG. Wykonywanie przyłączy do czynnych sieci wykonanych z PE-HD, metody naprawcze oraz nowe produkty

  view
  August 2012

  NAUKA I TECHNIKA
  - Stacje gazowe LNG w Polsce – stan obecny
  - Nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane na stacji redukcyjno-pomiarowej Kraków-Zawiła
  - Dostawa dwóch pieców rurowych do podgrzewania gazu regenerującego adsorber w instalacji przetwarzania zaazotowanego gazu ziemnego

  view
  July 2012r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Standard techniczny ST-IGG-0301:2012 „Próby ciśnieniowe gazociągów z PE o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa włącznie”
  - Badania korozji atmosferycznej w komorze solnej
  - System mieszany

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Rozwój zaplecza badawczego Instytutu Nafty i Gazu w zakresie wytwarzania i oceny jakościowej emulsji woskowych
  - ITEX 2012
  - Kamień węgielny wmurowano
  - Diament Zielona Góra – zaangażowanie na rzecz zmian
  - Pilska NAFTA nowocześnie zarządza kadrami

  view
  June 2012r.

  NAUKA i TECHNIKA
  - Początki i teraźniejszość technologii szczelinowania hydraulicznego w Polsce
  - Wykorzystanie konsystometru do pomiaru czasu wiązania zaczynów uszczelniających w warunkach HPHT

  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Perspektywy dla nowego modelu ryku gazu ziemnego w Polsce

  view
  May 2012r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Polskie doświadczenia w zakresie odgazowania złóż węgla
  - Możliwości zastosowania membran w procesie nawaniania gazu ziemnego
  - Likwidacja wycieków i regeneracja wżerów korozyjnych przy użyciu materiałów kompozytowych
  - Doświadczenia Oddziału Naftomontaż w realizacji rurociągów dużych średnic

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - NAFTA mówi STOP wypadkom
  - Euro Rig 450 T gotowy do wiercenia
  - Wiedzieć więcej o Łukasiewiczu
  - Nie tylko na własnym podwórku
  - Wspieramy akcję „Laleczka KIWANIS DOLL”

  view
  April 2012r.

  NAUKA I TECHNIKA

  - Paliwa etanolowe drogą do realizacji dyrektyw UE (FQD i RED)
  - Badania zaczynów cementowych przeznaczonych do uszczelniania otworów wiertniczych
  - Sieć przez światłowód Wiercenia w poszukiwaniu gazu ziemnego w stanie Arkansas
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Wierzchowice i Lubiatów rosną w oczach
  - Porost prawdę Ci powie
  - Plebiscyt czytelników „Przeglądu Technicznego”
  - Krakowianka Roku 2012
  view
  March 2012

  NAUKA I TECHNIKA

  - Możliwości eksploatacji złóż węglowodorów w obszarach chronionych
  - Metody opóźniania reakcji cieczy kwasujących ze skałą złożową w procesie stymulacji wydobycia węglowodorów
   

  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM

  - Diament i Weatherford Ramię w Ramię
  - Łukasiewicz dobrym patronem
  - Inteligentne Obszary Bilansowania

  - NAFTA Piła po raz trzeci dla Talismana
  - Henryk Dytko Złotym Inżynierem 2011
  - „Srebrny Inżynier” w MSG

  view
  February 2012

  NAUKA I TECHNIKA
  - Rozbudowa PMG Strachocina – realizacja poprzez zarządzanie projektem
  - Wymieniać grunt czy nie ? PN „Diament” to wie
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Irański sektor ropy i gazu
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - „Stanąć w miejscu to zostać w tyle” czyli jak się nie poddać konkurencji
  - Zabawa a poznawanie świata
  - Wspieramy najlepszych
  - Ośrodek egzaminacyjny na terenie MSG

  view
  January 2012

   NAUKA I TECHNIKA
  - Temperaturowa metoda szacowania ilości gazu dostarczanych
  do punktów wyjścia o mocy do 10 m3/h w kontekście rozliczeń w jednostkach energii
  - Rola badań izotopowych w poszukiwaniach konwencjonalnych
  i niekonwencjonalnych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
  - Normy Polskie
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Niemiecko-rosyjska współpraca w sektorze gazu ziemnego
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Dr inż. Iwona Skręt Wynalazczynią Roku 2011
  - Wyróżnienie dla Profesora Józefa Raczkowskiego
  - Most energetyczny Polska–Litwa
  - Nasz kandydat na Złotego Inżyniera
  - MSG wśród Pereł Polskiej Gospodarki
  - PNiG JASŁO przekształciło się w spółkę akcyjną
  - Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu  PNiG JASŁO S.A.
  - Najbliższe inwestycje w Oddziale w Sanoku
  - Załoga PNiG Kraków Sp. z o.o. zakończyła montaż oraz winteryzację urządzenia wiertniczego należącego do firmy Ensign

  view

  Pages