Dzisiaj jest:
13 Grudnia 2018
Imieniny:
Dalidy, Juliusza, Łucji
Godzina:

Kontakt

ul. Kościuszki 34
38-300 Gorlice
Małopolska Polska

tel. 0-18 3526484
fax 0-18 3526484
redakcja

 

Sposoby płatności

  Witamy na stronie WNiG

  Ostatni numer WNiG:

  Listopad 2018r.

  W nim między innymi:

  • Zmienność przestrzenna wybranych parametrów ziemskiego pola termicznego na obszarze polskich Karpat i zapadliska przedkarpackiego
   Celami pracy były: konstrukcja trójwymiarowego modelu parametrycznego opisującego zmienność przestrzenną temperatury, gradientu geotermicznego i stopnia geotermicznego na obszarze Karpat i zapadliska przedkarpackiego; sprawdzenie hipotezy o nieregularnych zmianach temperatury i gradientu w trzech wymiarach oraz przedstawienie skonstruowanego modelu w sposób pozwalający na jego interpretację i użycie w przyszłych badaniach naukowych.. ... dalej
  • Analiza porównawcza stanu zasobów gazu ziemnego w złożach Zapadliska Przedkarpackiego i Niżu Polskiego
   Główne rejony wydobycia gazu ziemnego występują w czterech regionach, na Niżu Polskim, w Zapadlisku Przedkarpackim, Karpatach i w strefie bałtyckiej. Około 75% zasobów gazu znajduje się w utworach miocenu i czerwonego spągowca, a pozostałe w osadach kambru, dewonu, karbonu, cechsztynu, jury i kredy. Zapadlisko przedkarpackie, będące rowem przedgórskim powstałym u czoła nasuwających się ku północy Karpat, jest najmłodszą jednostką alpejską na obszarze Polski. Biorąc pod uwagę cechy strukturalne, sedymentologiczne i stratygraficzne zapadlisko można podzielić na część wewnętrzną i zewnętrzną oraz zachodnią i wschodnią. Jest ono wypełnione osadami molasowymi miocenu. Tworzy je zespół nawzajem przeławicających się piaskowców, mułowców i iłowców. Osady mioceńskie mają na terenie Polski miąższość do 3500 m i cechują się dużym zróżnicowaniem litologicznym. ... dalej
  • Dobór betonowych obciążników siodłowych na gazociągach
   Wybierając sposób zabezpieczenia rurociągu przed wyporem wody, należy uwzględnić i przeanalizować warunki gruntowe na trasie przebiegu rurociągu, średnicę i zagłębienie rurociągu w gruncie poniżej zwierciadła wody gruntowej, możliwość i rodzaj transportu zabezpieczeń do miejsc ich zamontowania oraz sposób układania rurociągu w wykopie. W artykule podano wytyczne doboru i technologię wykonania prefabrykowanych betonowych obciążników siodłowych. Na końcu artykułu przedstawiono przykład obliczeniowy ilustrujący metodę obliczenia tego typu konstrukcji dla konkretnego gazociągu posadowionego na terenie podmokłym, na który działa siła wyporu wody. ... dalej

  SPIS TREŚCI

   

  Łukasiewicz