Today is:
31 Marca 2023
Name day:
Balbiny, Kamila, Kornelii
Time:

Sposoby płatności

Archiwalne numery WNiG

  Zdjęcie okładki Treść Odnośnik
  January 2021r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Przeciwdziałanie i monitoring awarii rurociągów przesyłowych na kopalniach ropy naftowej i gazu ziemnego
  - Nowy trend techniczny w rozwoju parku urządzeń wiertniczych Exalo Drilling S.A.– zakup urządzenia Drillmec HH-220 FA-EU (RIG # 208)
  - Exalo Drilling S.A. – Nowe technologie w procesie regeneracji przewodu wiertniczego
  - Inwestycje w przyszłość, czyli rozwój parku maszynowego Spółki Exalo Drilling S.A.
   
  ENERGIA, GEOTERMALNA

  view
  November 2020r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Nanomateriały w przemyśle i ich charakterystyka
  - Aspekty techniczno-prawne dotyczące kontroli procesu nawaniania gazu
  - Innowacyjna technologia monitoringu sejsmoakustycznego i sejsmostymulacji              
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Gaz ziemny paliwem przejściowym w energetyce– najnowszy raport ekspercki DISE
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - PGNiG i LOTOS: pierwsze bunkrowanie statku gazem LNG w Szczecinie

  view
  October 2020r.

  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego – realny efekt finansowania energetyki z funduszy UE
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - Ponad 5 milionów funtów wsparcia dla nowatorskiego projektu wydobycia litu z wód geotermalnych dla brytyjskiej Cornish Lithium dzięki kampanii crowdfundingowej
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - LOTOS dobrze przygotowany na trudne warunki rynkowe
  - Nowy nalewak w rafinerii LOTOSU obsłuży 120 cystern na dobę

  view
  September 2020r.

  WYWIAD DLA WNiG
  - Wywiad WNiG z JM Rektorem AGH prof. Jerzym Lisem
  - Rozmowa z dr. hab. inż. Mariuszem Łaciakiem, prof. AGH, Dziekanem Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej na kadencję 2020 – 2024
   
  AGH WYDZIAŁ WIERTNICTWA, NAFTY I GAZU
  - Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
   
  NAUKA i TECHNIKA

  view
  August 2020r.

  WYWIAD DLA WNiG
  - Wywiad WNiG z Piotrem Zawistowskim – Prezesem Zarządu Towarowej Giełdy Energii
   
  NAUKA I TECHNIKA
  - Instalacje do nawaniania gazu
  - Exalo Drilling wierci geotermalny otwór Sękowa GT-1
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Potencjał jednostek FSRU na Morzu Bałtyckim
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - Wykorzystanie wód w stanie nadkrytycznym w celu walki z emisjami CO2 w Nowej Zelandii
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM

  view
  July 2020r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Termodynamika układów węglowodorowych w nanoporowych strukturach złożowych
  - Odsiarczanie gazu ziemnego z wykorzystaniem technologii membranowej w procesie hybrydowym
  - Budowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia w Polsce – dynamiczny rynek, uwarunkowania prawne
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - Projekt „Kabel ZERO”, czyli wykorzystanie energii geotermalnej w przemyśle papierniczym
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - PKN ORLEN rozpoczyna przejęcie Grupy PGNiG

  view
  June 2020r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Podstawowe zasady nawaniania gazu ziemnego
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Niespokojna historia ropy naftowej cz. II
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - Projekt GECO (Geothermal Emission COntrol)
   
  WSPÓŁPRACA POLSKO-RUMUŃSKA
  - Współpraca polsko-rumuńska w latach 2019 – 2020
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Pierwsza dostawa LNG dla PGNiG w Kłajpedzie
  - Dobre wieści dla norweskich złóż LOTOSU

  view
  May 2020r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Wiercenia kierunkowe w Polsce – część II
  - Zasady projektowania, wykonania i odbioru studni wierconych ze szczególnym uwzględnieniem procedur w zakresie wykonania otworów-studni geotermalnych
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Niespokojna historia ropy naftowej cz. I
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - Nowy nabór wniosków na rozwój głębokich zasobów geotermalnych finansowanych ze środków mechanizmu finansowego EOG 2014-2021
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM

  view
  April 2020r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Wiercenia kierunkowe w Polsce – część I
  - Aktualne procedury kwalifikacji personelu zgrzewającego rury i kształtki z PE
  - Zasady BHP i PPOŻ podczas eksploatacji stacji regazyfikacji LNG
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Więcej amerykańskiego gazu w Polsce. PGNiG i Cheniere kontynuują współpracę w zakresie dostaw LNG
  - 40-lecie rafinerii w Możejkach
   
  KRÓTKIE WIEŚCI Z KRAJU I ZE ŚWIATA
  - PGNiG: start wydobycia z złoża Ærfugl w Norwegii

  view
  March 2020r.

  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Dekarbonizacja gospodarki i jej możliwy wpływ na rozwój sektora gazowniczego do roku 2050
   
  NAUKA I TECHNIKA
  - Zużycie energii na ogrzewanie budynków w 2019 r. w wybranych miastach Polski
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - Energia geotermalna, jako kluczowy punkt wizyty prezydenta Islandii Gudiego Johannessona w Polsce
   
  KOŁO NAUKOWE KIWON
  - Wyjazd członków Koła Naukowego „Kiwon” na platformę wiertniczą Petrobaltic
   

  view
  February 2020r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Możliwości wykorzystania profili litologicznych opracowywanych na podstawie wyników pomiarów składu chemicznego metodą pXRF na próbkach rdzeniowych i okruchowych
  - Katastrofy budowlane gazociągów i instalacji gazowych w świetle obowiązujących przepisów
  - Opracowanie własnej receptury płuczki olejowej przez Exalo Drilling S.A.
  - Laboratorium Płynów i Cementów Exalo Drilling S.A. jako akredytowana jednostka badawcza
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - Zasoby geotermalne Kenii
   

  view
  January 2020r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Analiza zmienności litologicznej i facjalnej kompleksów skalnych w oparciu o interpretację sejsmiczną
  - Algorytm wyznaczania czasu napełniania oraz opróżniania gazociągów wysokiego i średniego ciśnienia
  - Wykaz norm opracowanych przez Komitety Techniczne działające przy Instytucie Nafty i Gazu – Państwowym Instytucie Badawczym
   
  PROMUJEMY WIEDZĘ NAJLEPSZYCH
  - Metodyka oznaczania węglowodorów ciężkich C5+ z wykorzystaniem spektroskopii Ramana
   
  ENERGIA GEOTERMALNA

  view
  December 2019r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Prace badawczo-rozwojowe w zakresie wiertnictwa i ich wdrażanie w praktyce przemysłowej
  - Technologia MPD jako istotny czynnik skutecznego i bezpiecznego wykonania otworu wiertniczego
   
  POLSKO-UKRAIŃSKA KONFERENCJA NAUKOWA
  - II Międzynarodowa Konferencja pod honorowym patronatem Prezesa PGNiG Piotra Woźniaka.
  - Polski przemysł naftowy i gazowniczy (do 1939 roku).
  - Wypowiedź Arcybiskupa Metropolity Lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego dla WNiG
   
  ENERGIA GEOTERMALNA

  view
  November 2019r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Wytwarzanie zmodyfikowanego plastyfikatora TDAE
   
  PROMUJEMY WIEDZĘ NAJLEPSZYCH
  - Nowy cykl artykułów: „Promujemy wiedzę najlepszych”
  - Zastosowanie sztucznej inteligencji w modelowaniu eksploatacji gazu ze złóż w piaskowcach typu tight
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - Plany najgłębszego otworu geotermalnego w Polsce
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - PGNiG wchodzi na rynek small scale LNG na Litwie
  - Coraz bliżej rozbudowy kompleksu olefin w Płocku

  view
  October 2019r.

  100-LECIE AGH
  - Rozmowa z Dziekanem Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, Prof. dr. hab. inż. Jackiem Matyszkiewiczem
  - Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH – sto lat w służbie Kraju i rozwoju gospodarki
   
  GOSPODARKA NARODOWA
  - V edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2019
   
  NAUKA I TECHNIKA
  - Zastosowanie jednostki CT przy realizacji prac w otworach horyzontalnych
   
  ENERGIA GEOTERMALNA

  view
  September 2019r.

  100-LECIE AGH
  - Stulecie Akademii – czas wspomnień, refleksji, podsumowań i nowych wyzwań – wypowiedź JM Rektora AGH prof. dr. hab. inż. Tadeusza Słomki dla Wiadomości Naftowych i Gazowniczych
  - Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu – tradycja i nowoczesność
  - Dydaktyka i badania naukowe dla innowacyjnej gospodarki – wywiad z prof. dr. hab. inż. Rafałem Wiśniowskim – dziekanem Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH

  view
  August 2019r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Zastosowanie sztucznej inteligencji w inżynierii złożowej i modelowaniu procesu eksploatacji złóż węglowodorowych
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - Wykorzystanie energii geotermalnej w Rosji
   
  GODNE UWAGI
  - Dr Piotr Dziadzio został Głównym Geologiem Kraju
   
  WYWIAD DLA WNiG
  - Zmiany w energetyce wymagają zdecydowanego działania. Rozmowa z Remigiuszem Nowakowskim, prezesem zarządu Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych
   

  view
  July 2019r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Procedury i wytyczne planowania, zapuszczania i cementowania rur traconych typu LINER. Część 3 – suplement
  - Możliwości poprawy procesu spalania i ograniczenia emisji w aspekcie konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania
   
  ANALIZY, KOMENTARZE
  - Ocena efektów kształcenia i zdobytych kompetencji przez kandydatów zdających egzamin na uprawnienia budowlane, na podstawie doświadczeń OKK WOIIB
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - GEMex
   

  view
  June 2019r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Procedury i wytyczne planowania, zapuszczania i cementowania rur traconych typu LINER. Część 2
  - Możliwości poprawy procesu spalania i ograniczenia emisji w aspekcie konkluzji BAT dla dużych obiektów energetycznego spalania
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - Program „Polska Geotermia Plus”
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - PGNiG zakupi o 1,5 mln ton rocznie więcej LNG od Venture Global LNG
  - PGNiG bliżej rozpoczęcia produkcji gazu z norweskiego złoża Ærfugl

  view
  April 2019r.

  NAUKA I TECHNIKA
  - Wykorzystanie wykresów entalpia - entropia do obliczeń inżynierskich w gazownictwie
  - Materiały wybuchowe w górnictwie nafty i gazu
   
  ENERGIA GEOTERMALNA
  - Próbny Odwiert Geotermalny w Tomaszowie Mazowieckim
   
  WIEŚCI Z POLSKICH FIRM
  - Cykl szkoleń pożarowych
  - Przedszkolaki uczą się z Gazusiem
  - Warsztaty w Centrum Przyrodniczym
  - Podpisano umowę o dofinansowanie rozbudowy terminalu LNG w Świnoujściu

  view

  Pages